Click luento_viikko4_ti.pdf link to view the file.