Click luento_viikko5_ti.pdf link to view the file.