Pääainevalintaa tukeva kirjoitustehtävä

Kirjoitustehtävän tarkoituksena on tukea KTK-tutkinnon pääaineen valintaan liittyvää pohdintaa. Tehtävän tehtyäsi osaat etsiä tietoa pääaineista ja hyödyntää sitä omaa pääaineen valintaa tehdessä, arvioida pääaineen valintaa omien uratavoitteiden kannalta ja pohtia miten opiskelutavat vaikuttavat omien tavoitteiden saavuttamiseen.


Tehtävän toteutus

Tutustu alla mainittuihin lähteisiin ja laadi noin 2 sivun mittainen kirjoitus, jossa pohdit KTK-tutkinnon pääaineen valintaa ja tulevia opintojasi seuraavien kysymysten ja aineistojen avulla:


1. Mikä pääaine ja yhdistelmä KTK/KTM kiinnostaa eniten ja miksi?2. Missä haluaisit työskennellä/mitä haluaisit tehdä työksesi? Mitä tietoja ja taitoja tarvitsen tulevassa unelmatyössäni ja tarjoaako valitsemani ohjelma/yhdistelmä nämä tiedot ja taidot? Voit pohtia konkreettista tehtävää tai sitten esim. yhdistelmää sellaisia ominaisuuksia, joita haluaisit tulevassa työssäsi olevan.3. Mitä opiskelutaitoja minun kannattaa kehittää, jotta saavuttaisin omat tavoitteeni? Oletko ottanut käyttöön uusia tapoja Ajankäytön seuranta -tehtävän myötä?


  • Opiskelutaidot-sivusto
  • Voit peilata ajatuksiasi syyskuussa kirjoittamaasi Unelmoi!-tehtävän vastauksiin. Tarkoitus on, että pohdit tämänhetkisiä suunnitelmiasi. Suunnitelmat voivat muuttua opintojen edetessä.


Hyväksytty suoritus edellyttää, että pääaineen valintaa ja tulevia opintoja on pohdittu kaikista kolmesta näkökulmasta ja tehtävässä tuodaan esiin perehtyminen tehtävänannossa mainittuihin aineistoihin. Muista viitata käyttämiisi lähteisiin asianmukaisin merkinnöin. Muista myös kirjoittaa nimesi ja opiskelijanumerosi tehtävään. Kansisivua tai sisällysluetteloa ei tarvitse tehdä.


Tehtävä tulee palauttaa MyCoursesiin 21.5.2023 mennessä.


Huomioithan, että tehtävä ei ole hakemus KTK-tutkinnon pääaineeseen. Hakemus tehdään toukokuun aikana. Saat tästä tiedon Opinnot haltuun -kurssin MyCoursesiin kautta.

Sorry, no guest users are allowed to access this plugin. Please login.

window