Palauta kypsyysnäyte välilehdellä "Kypsyysnäyte". Voit halutessasi tarkistaa kypsyysnäytteen ohjeen Intosta.

Palautuksen yhteydessä sinun on hyväksyttävä suostumus työn tallentamiseksi Turnitinin opiskelijatöiden arkistoon (= vertailukantaan) työsi suojelemiseksi muiden tekemältä plagioinnilta. Saat onnistuneesta palautuksesta digitaalisen kuitin näytölle. Kuitti on nähtävillä myöhemminkin palautuslaatikon yhteydessä. Katso tarvittaessa kuvalliset ohjeet Aalto-yliopiston Turnitin-ohjeesta opiskelijalle.

Kypsyysnäytteen tarkastavat kielentarkastaja ja työn ohjaaja. Opiskelijan on itse käytävä tarkistamassa sivuilta, onko kypsyysnäyte hyväksytty vai ei. Näet tarkastuksen tiedot palautuksen riviltä __/100. Jos merkintä on muu kuin 100/100, tekstiä on muokattava, eli palautus täytyy avata ja kommentit klikata auki: https://wiki.aalto.fi/display/turnitinfi/Opettajan+antaman+palautteen+katsominen+Feedback+Studiossa. Muokattu teksti palautetaan saman Turnitin-laatikon Kypsyysnäytteen uusinta-välilehdelle. Jos taas merkintä on 100/100, kypsyysnäyte on hyväksytty. Hyväksytystä kypsyysnäytteestä et saa erillistä ilmoitusta, mutta suoritustieto näkyy Sisussa, kun se on kirjattu. Vaikka kypsyysnäyte olisi hyväksytty, se kannattaa avata ja katsoa mahdolliset kommentit. Jos Sisun suoritustiedoissa on epäselvyyksiä, ole yhteydessä opinnäytteesi ohjaajaan.

IN ENGLISH

The Maturity essay submission folder

Description

Submit your maturity essay in a folder on a tab “Maturity test” (Kypsyysnäytteen palautus). Please check on Into the instructions on writing the maturity test.

When submitting your maturity test, you have to give your permission to the system to store the maturity test in to the Turnitin student papers archive (comparison database) in order to protect your work against plagiarism. You will receive a digital receipt when your submission has been successful. The receipt is on display also later in this submission folder. Illustrated instructions for submission: Aalto University Instructions on Turnitin for Students.

Your maturity test will be checked by the language consultant and your supervisor. After submitting the test, you have to come and check if your test has been approved or not. If you have scored 100/100 points, your maturity test has been approved. However, if you have scored something other than 100/100 points, you will need to submit a new, revised version of the test. In that case, open the submission and click on the comments the language consultant or your supervisor has given you: https://wiki.aalto.fi/display/turnitin/Student+views+feedback+in+Feedback+Studio. Please submit the revised maturity essay on the tab “Maturity test retake” (Kypsyysnäytteen uusinta). When your maturity test is approved, you will not be notified separately. The grade is registered to Sisu. We recommend opening the comments on the text even if your maturity essay was approved. If you have questions on grades, please contact the supervisor of your thesis.

Sorry, no guest users are allowed to access this plugin. Please login.

window