Notera följande:

  • att den slutliga versionen som lämnas in här är versionen som bedöms (skicka vid behov en kopia per e-post till din handledare)
  • att du också ska lämna in ditt slutliga kandidatarbete i diskussionsforumet "Färdigt kandidatarbete för opponering", för att din opponent ska kunna komma åt att läsa ditt arbete!
  • att du efter presentationstillfället också ska överlåta kandidatarbetet till universitetets elektroniska arkiv (i det så kallade eAge-systemet)

OBS: Låt bli att lämna in ett nästan färdigt arbete här. Ifall arbetet inte är helt klart för bedömning och lagring i Turnitins databas, så ska du lämna in version 4 för den muntliga opponeringen enligt tidtabell, kolla med din handledare om det är ok att lämna in lite senare och i så fall hur mycket senare och dessutom meddela koordinatorn hur läget är.

När arbetet är inlämnat i MyCourses skapas det åter en automatisk Turnitin analysrapport som stöd för analys av ditt arbete. I detta skede lagras ditt kandidatarbete även i Turnitin-databasen av studiearbeten, vilket skyddar ditt kandidatarbete för ev. plagiat av andra. (Turnitin försöker automatiskt lämna bort källförteckningen från analysrapporten i denna inlämning. Det fungerar ofta men inte alltid.) I motsats till de tidigare versionerna av kandidatarbetet kan den slutliga versionen av arbetet inlämnas endast EN GÅNG i Turnitin. Har du behov att testa och se Turnitin rapporter före den slutliga inlämningen kan du göra det i en annan separat arbetsyta i MyCourses: Independent Turnitin Originality Check.

Läs mera om Turnitin i Turnitin anvisningarna för studerande (på engelska).


Sorry, no guest users are allowed to access this plugin. Please login.

window