Klicka på Link to enrollment form för att öppna resurs