CEFR-nivåer

Beskrivning av CEFR-nivåer på finska. Nivån B1 motsvarar vitsorden1-3 och nivån B2 eller högre motsvarar vitsorden 4 - 5.