Klicka på Laskuesimerkki, van Biezen: Coulombin laki, helppo för att öppna resurs