Youtube: MIT:in demo johdinten välisestä magneettisesta voimasta

Huom: sarjaan kytkennässä (series), virrat kulkevat vastakkaisiin suuntiin johtimissa (toisessa ylös ja toisessa alas), rinnankytkennässä (parallel) samaan suntaan (molemmat alas tai molemmat ylös).


Click https://www.youtube.com/watch?v=43AeuDvWc0k link to open resource.