Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Luonnonvarojen lineaariseen hyödyntämiseen perustuvat talousjärjestelmät eivät tue kestävää kehitystä. Tämän vuoksi meidän on lähitulevaisuudessa kyettävä muuttamaan talousjärjestelmiämme siten, että ne alkavat tukea materiaalien sekä muiden resurssien tehokasta uudelleenkäyttöä. Kiertotaloudeksi kutsutaan sellaista talousjärjestelmää, jossa taloudellista arvoa luodaan resurssien uudelleenkäytöstä ja kierrätyksen lisäämisestä. Yhteiskunnallinen kehitys kohti kiertotaloutta on strategisesti erittäin merkittävä asia yrityksille ja monille muille organisaatioille. Kiertotalouden strategiat ja johtaminen -kurssi tarjoaa valmiuksia ymmärtää kiertotaloustransitiota eri yhteiskunnallisissa ja liiketoiminnallisissa konteksteissa. Kurssin aikana opiskelijat oppivat konkreettisia tapoja, joiden avulla organisaatiot voivat kehittää toimintaansa kiertotalouden mukaiseen suuntaan ja siten hyötyä kiertotalouden tarjoamista mahdollisuuksista. Tällainen kiertotaloutta edistävä johtaminen edellyttää laaja-alaista lähestymistapaa ja kurssilla tarkastellaankin, miten systeemiajattelulla voidaan saavuttaa parempi ymmärrys kiertotalouden lainalaisuuksista niin eri organisaatioissa kuin laajemmassa yhteiskunnallisessa kontekstissakin.

Laajuus: 6

Aikataulu: 25.02.2019 - 04.04.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Olli Sahimaa

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Olli Sahimaa

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla perehdytään kiertotalouteen uudenlaisen, nykyistä kestävämmän liiketoiminnan mahdollistajana sekä pohditaan kysymyksiä, jotka liittyvät organisaatioiden erilaisiin rooleihin kiertotaloudessa. Erityistä huomiota kiinnitämme kiertotalouden liiketoimintamallien tunnistamiseen, arvioimiseen ja kehittämiseen sekä systeemisen muutoksen lainalaisuuksiin. Kiertotalouden edistäminen edellyttää organisaatioilta kykyä tiedon tehokkaaseen jakamiseen ja hyödyntämiseen ja tämän vuoksi kurssilla tarkastellaan yritysten ja muiden toimijoiden välisen vuorovaikutuksen parantamismahdollisuuksia erilaisissa konteksteissa. Kurssilla vierailevat luennoitsijat esittelevät kiertotalouteen liittyviä käytäntöjä, haasteita ja mahdollisuuksia, joita erilaiset organisaatiot kohtaavat.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Essee. Opiskelija valitsee kiertotalouteen liittyvän aiheen, josta hän laatii itsenäisesti noin 10 sivun esseen.
  2. Oppimispäiväkirja. Oppimispäiväkirja koostuu kolumnityyppisistä teksteistä, joista kussakin opiskelija reflektoi yhden luentokerran aihepiiriä hyödyntäen luentoja, luentomateriaaleja sekä kirjallisuutta.
  3. Esseetyöpaja. Kukin opiskelija osallistuu kurssin aikana esseetyöpajaan, jossa hän esittelee esseeideansa muille opiskelijoille. Esseetyöpajan tarkoitus on tukea esseen kirjoittamista.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  20 h osallistuminen luennoille ja työpajaan.
  140 h itsenäinen työskentely. Yhteensä 160h.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla ilmoitettavat artikkelit ja kirjat.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Suositeltava esitietokurssi: 21A00410 Yritysvastuu ja -etiikka.

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  WebOodissa

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  [Päivitys 1.2.2019] HUOM! Toisin kuin yllä on sanottu, läsnäolo kurssin ensimmäisen viikon luennoilla ei ole välttämätöntä, mutta suositeltavaa.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Maksimi osallistujamäärä on 50 opiskelijaa + 12 avoimen yliopiston opiskelijaa. Kurssille otetaan opiskelijat seuraavassa prioriteettijärjestyksessä: 1) johtamisen pääaineopiskelijat, 2) Fashion Management -sivuaineen opiskelijat, 3) muut opiskelijat.

   

   

   

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  [Päivitys 1.2.2019] HUOM! Toisin kuin yllä on sanottu, läsnäolo kurssin ensimmäisen viikon luennoilla ei ole välttämätöntä, mutta suositeltavaa.