Credits: 2

Schedule: 15.04.2019 - 27.05.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Matti Kuittinen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat rakennetun ympäristön rooliin kestävän kehityksen mahdollistajana. Kurssilla tutustutaan elinkaariajatteluun ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä opitaan tunnistamaan näiden toteutusmahdollisuudet suunnittelijan eri työnkuvien kautta. Kurssi perehdyttää alan peruslähteisiin ja opettaa arvioimaan ympäristöinformaatiota kriittisesti.  

 

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi perustuu luentoihin, joiden kautta käydään läpi kolme asiakokonaisuutta:

 1. Kestävän kehityksen keskeiset määritelmät rakennetussa ympäristössä
 2. Kestävän kehityksen tasot: globaalista detaljeihin
 3. Kestävä kehitys suunnittelijan ammatissa

 

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Yhteensä 54 h:

 • Luennot 12 h
 • Ryhmätyöt 6h
 • Yksilötyö 30h
 • Aineistotyö ja tentti 6h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan kurssilla.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ARK-A3000

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ei esitietovaatimuksia.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyv / hyl

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2017).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

 1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
 2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
 3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
 4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
 5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
 6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
 7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
 8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
 9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Description

Registration and further information