Topic outline

 • YK:n kestävän kehityksen tavoitteet kuvana


  Miten kestävä kehitys liittyy suunnitteluun?

  Kurssilla tutustutaan erilaisiin näkökulmiin, joita liittyy rakennetun ympäristön kestävän kehitykseen. Luennoilla ja kurssikirjallisuuden kautta tutustutaan elinkaariajatteluun ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä opitaan tunnistamaan näiden toteutusmahdollisuudet suunnittelijan eri työnkuvien kautta. Kurssi perehdyttää alan peruslähteisiin ja opettaa arvioimaan ympäristöinformaatiota kriittisesti.

  Luennot

  Pvm

  Aihe

  Luennoitsijat

  15.4.2019

  15:15 Mitä kestävä kehitys on ja miten se liittyy suunnitteluun?

  Matti Kuittinen, Aalto

  16:00 Kiertotalous rakennetussa ympäristössä

  Nani Pajunen, Sitra


  29.4.2019

  15:15 Elinkaariajattelu

   Matti Kuittinen, Aalto


  6.5.2019

  15:15 Minkälainen on kestävän kehityksen mukainen rakennus?

  Matti Kuittinen, Aalto

  16:00 Tyhjiä tiloja, menetettyjä mahdollisuuksia?  13.5.2019

  15:15 Ekosysteemipalvelut

  Mari Ariluoma, Aalto

  16:00 Kestävät kaupungit ja yhdyskunnat

  Aija Staffans, Aalto

  20.5.2019

  15:15 Politiikka ja talous: Ekologinen jälleenrakentaminen

  Paavo Järvensivu, BIOS  27.5.2019

  15.15 Päin helvettiä? Ympäristöahdistuksesta toivoon

  Panu Pihkala, Helsingin yliopisto


  Muutokset ovat mahdollisia.