Credits: 2

Schedule: 07.01.2019 - 18.02.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ira Verma

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Basics of User-centered Space Design Course
Course language: English


Contact information:
Ira Verma, researcher & architect
Department of Architecture / Sotera
ira.verma@aalto.fi

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Student will learn to observe built environment with regard to usability and accessibility. Student can recognize different user groups of buildings and learns basic terminology related user oriented space design.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

A lecture course on user oriented space design. The course gives basic knowledge on usability, user experience and accessibility of spaces. Some design methods involving different user groups and co-design are presented.

Details on the course content (applies in this implementation): 

The course focus on user-experience of buildings. Public buildings have multiple functions and various user groups. The aim of the course is to evaluate, how design solutions affect user satisfaction.  Layout,  visual perception, lighting and acoustics affect the wayfinding and user-experience. Technology may improve the usability and access to information. Moreover, users of public buildings may have an impairment related to mobility, vision or hearing. The students will make a comprehensive evaluation of an existing building focusing on the topics of the course. This year the students will do in small groups a user assessment of the  Väre building.  

The course consists of lectures on topics of Universal Design, user involvement, and co-design as well as service architecture. Each lecture includes a small weakly task related to the topic. The task is related to the assessment of the building in small multidisciplinary groups. 

At the end of the course, the student will be more sensitive to the relation between users and spaces. The student will identify various user groups, different aspects of design having an effect on user experience.  The student will have some basic knowledge of user involvement in design projects, and Universal Design. 

The student will also have some practice on working in multidisciplinary teams. 

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Working in pairs or in small groups. Observation and analyses of existing public spaces in relation to the theme of the course. Criteria: Attendance to course and active participation.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

The group will get peer assessment from other groups. The final assessment is done individually, and the grading is passed/failed.   The assignment, the group work, and attendance in the course will affect the grading. 


Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lectures and adaptation time 20 h

Site visit, working in small groups and preparing the assignment 34 h

Total 54 h

Attendance to course is required

Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

Expected workload

Lectures 2h x 7                                    28

Teamwork                                            14

Final assignment  + presentation     12

Total                                                54


Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

The course is using MyCourse

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

A-8.1201, A-8.1203 tai vastaava

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Accepted - Rejected

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Details on the schedule (applies in this implementation): 

Any changes in the schedule of the course will be updated in the MyCourses webpages. 

To be noted, that the course is taking place in various lecture rooms in Väre building and in the Learning Centre.

Description

Registration and further information