Credits: 5

Schedule: 16.04.2019 - 07.06.2019

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

V (kevät)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tietää ja ymmärtää projektihallinnan perusteita ja työkaluja. Osaa soveltaa ryhmätyöskentelyn menetelmiä monialaisissa ryhmissä (ryhmän organisoituminen, tavoitteenasettelu, työsuunnitelman laadinta, aikataulutus, tehtävien jako, dokumentointi, toteutuksen seuranta, kommunikointi). Tietää, ymmärtää ja osaa soveltaa projektin tulosten esittelymenetelmiä. Osaa arvioida jatkuvan oppimisprosessin merkityksiä projektin tuloksia arvioitaessa.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojen alkuvaiheeseen sijoittuva kommunikointi-, ryhmätyö- ja yleisiä akateemisia opiskelutaitoja edistävä sekä yhteisöllisyyttä ja akateemisen identiteetin rakentamista tukeva kurssi. Opiskelijat toteuttavat ja raportoivat pienryhmissä projekteja ENG- ja ARTS -koulujen edustamilta aihealueista. Projekteja voi olla erityyppisiä visioivista tutkielmista käytännön demonstraatiolaitteiston rakentamiseen. Ryhmät havainnollistavat ja esittelevät projektiensa tulokset. Projektiryhmissä sekoitetaan eri pääaineiden lukijoita erillisen ohjeen mukaan.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, ryhmissä tehtävä projektityö, työn esittely.

Hyväksytty projektityö ja esittely, työskentelyn itsearviointi ja palaute.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan erikseen (yhteinen materiaali), lisäksi projektikohtaista aineistoa.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ENG-A1002

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5, missä nolla on hylätty arvosana ja 1-5 ovat hyväksyttyjä arvosanoja.

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin oodi-tiedoissa on valitettavista puutteita. Tarkista tiedot mycoursesista.

Description

Registration and further information