Credits: 10

Schedule: 22.01.2019 - 09.05.2019

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Koordinator: Henrik Wallén, henrik.wallen@aalto.fi, tfn
050 420 5860, Marvägen 8, rum 2139

Vetenskapligt skrivande: Sofia Sevón, sofia.sevon@aalto.fi, tfn 050 563 8032

Muntlig framställning: Stina Niemi, stina.niemi@aalto.fi, tel. 050 437 3007

Kontakta Sofia eller Stina om din fråga gäller mognadsprovet.

Huvudämnesspecifika ansvarslärare och andra kontaktpersoner finns samlade på sidan Kontaktuppgifter.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Studieprestationen 10 studiepoäng omfattar kandidatseminariet, kandidatarbetet och mognadsprovet. Seminariet har obligatorisk närvaro och omfattar föreläsningar och övningar i informationssökning och källhänvisning, vetenskapligt skrivande samt vetenskaplig retorik och argumentation.

Det svenskspråkiga kandidatseminariet är gemensamt för 16 huvudämnen
inom teknik (inklusive arkitektur och landskapsarkitektur).
Kandidatarbetets ämne och handledare fås från det egna huvudämnet och
studieprestationen (10 sp för kandidatarbetet + seminarium samt mognadsprovet) registreras i
det egna huvudämnet.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Se bedömningsblanketterna och anvisningarna på sidan Bedömning av kandidatarbete.

Handledaren bedömer arbetet och det egna huvudämnets ansvarslärare godkänner studieprestationen.

Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

Studieprestationen 10 sp motsvarar 265 h arbete, som ungefär fördelas enligt följande:

30 hlektioner, handledarträffar, verkstäder och presentationstillfället (som alla kräver närvaro)
160 hkandidatarbetet
30 hövriga uppgifter som lämnas in
45 hegen tid att förbereda sig på och reflektera över undervisningen

Details on the schedule (applies in this implementation): 

Se seminariets tidtabell på framsidan.

Description

Registration and further information