Credits: 5

Schedule: 08.01.2019 - 09.04.2019

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Vastaava opettaja: Panu Kiviluoma (panu.kiviluoma@aalto.fi)

Vastaanotto: huone 135, K3-rakennus (Puumiehenkuja 5)

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV (kevät)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen mekatronisen järjestelmän mikrokontrolleri-ohjauksella, osaa suunnitella yksinkertaisia elektroniikkapiirejä, osaa valita peruselektroniikkakomponentit yleisimpiin käyttötarkoituksiin sekä tunnistaa sulautettuihin järjestelmiin liittyvät peruskäsitteet.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Mikrokontrollereiden, sähköisten toimilaitteiden ja perusantureiden käyttö, kytkennät ja ohjelmointi. Takaisinkytketty säätö.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Laboratorioharjoituksissa tutustutaan Arduino-kehitysalustan avulla mm. seuraaviin aiheisiin:

  • digitaaliset ja analogiset tulot ja lähdöt
  • toimilaitteiden (esim. dc- ja askelmoottorit, rc-servo) kytkentä ja ohjaaminen
  • erilaisten antureiden liitäntä (analoginen/digitaalinen/sarjaväylät) ja käyttö
  • langallinen ja langaton kommunikaatio

Projektityössä em. aiheita hyödynnetään oman projektiaiheen totetuksessa.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Laboratorioharjoitukset, projektityö.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Kurssin suoritukseen sisältyy viikoittaisten online-kyselyjen hyväksytty suorittaminen sekä erikseen arvioitava, ryhmässä tehtävä, projektityö. Projektityön arvioinnissa huomioidaan työskentelyn eteneminen ja dokumentointi, projektin ja totetuksen tekninen taso sekä lopputuloksen toimivuus.

Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

  • Luennot 20 h
  • Laboratorioharjoitukset 30 h
  • Itsenäinen projektityöskentely 85 h

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin Kon-41.3131

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=KON-C3003

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

KON-C2004 Mechatronics Basics

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5, missä nolla on hylätty arvosana ja 1-5 ovat hyväksyttyjä arvosanoja.

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta

Description

Registration and further information