Credits: 5

Schedule: 07.01.2019 - 11.02.2019

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III (kevät)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän käytön tunteminen maankäytön suunnittelussa. Kyky liittää maankäytön suunnittelu osaksi laajempaa maankäyttöpolitiikan kontekstia. Vuorovaikutteisen maankäytön suunnittelun periaatteisiin ja muotoihin tutustuminen. Kestävän kehityksen edistämisen tavoitteen ymmärtäminen ja keinoihin tutustuminen maankäytön suunnittelussa. Maankäytön suunnittelun tiedon ja epävarmuuden hallinnan periaatteiden ymmärtäminen ja tarvittavien tiedon muotojen ja niiden keskinäissuhteiden hahmottaminen. Maankäytön suunnitteluun liittyvän käytännöllis-eettisen harkinnan ja poliittisen ulottuvuuden ymmärtäminen suunnittelun elimellisinä osatekijöinä. Maankäytön suunnittelun tulevaisuusperspektiivien hahmottaminen.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla perehdytään osaamistavoitteiden mukaisiin sisältöihin erityisen case-kohteen konkretisoimana, jota tarkastellaan maakunta-, yleis- ja asemakaavoituksen kysymyksenasettelujen kautta ja jota vertaillaan muihin esimerkkitapauksiin.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, harjoitustyöt

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Imoitetaan luennolla

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin Maa-78-3110 Maankäytön suunnittelujärjestelmä ja detaljikaavoitus (5 op)

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MAA-C2002

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

RYM-C1001 Johdatus rakennetun ympäristön suunnitteluun tai kaupunkiakatemian johdantokurssi

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5, missä nolla on hylätty arvosana ja 1-5 ovat hyväksyttyjä arvosanoja.

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta

Description

Registration and further information