Credits: 3

Schedule: 10.01.2019 - 04.04.2019

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III – IV kevät (2018-2019, 2019-2020)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija oppii tunnistamaan, ymmärtämään ja kehittämään omia psyykkisiä ja kognitiivisia voimavarojaan sekä hyödyntämään niitä opiskelussa ja työelämässä. Kurssi antaa opiskelijalle valmiudet ymmärtää ja toteuttaa itseään paremmin. Kurssi soveltuu sekä kandi- että maisterivaiheen opiskelijoille.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin luennoilla ja harjoituksissa käsitellään henkilökohtaisia vahvuuksia, tavoitteiden asettamista ja saavuttamista, ajan ja taloudellisten resurssien hallintaa, oppimista, psyykkisiä kuormitustekijöitä ja niiden hallintaa, tunteiden vaikutusta ajatteluun ja toimintaan sekä sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, harjoitukset ja palautetilaisuus. Kurssilla on läsnäolovelvollisuus. Kurssin hyväksytty suoritus vaatii läsnäoloa 75 % opetuskerroista.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot ja kontaktiopetus 17-21 h, itsenäinen työskentely 60-64 h.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin TU-53.1205 ja TU-53.1207.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=TU-A1140

Description

Registration and further information