Laajuus: 3

Aikataulu: 16.01.2019 - 29.03.2019

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

III–IV kevät (2018-2019, 2019-2020)

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitteena on lisätä osallistujan kykyä omaehtoiseen laaja-alaiseen ja luovaan ajatteluun. Painopisteessä on erityisesti osallistujan oman elämänfilosofisen otteen ja erittelykyvyn vahvistuminen sekä kyky elää muutostilanteissa arvo-ohjautuvasti.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentosarja hahmottaa esiin teemoja filosofian, ihmistutkimuksen ja systeemiajattelun perinteistä ja on otteeltaan maailmankatsomuksellinen ja soveltava. Luennoitavat sarjat ovat itsenäisiä kokonaisuuksia ja voidaan suorittaa toistuvasti.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentoihin ja oheismateriaaliin perustuvat esseet.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot 21 h + 21 h

Kirjallisuus 7 h

Esseet 31 h

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

E. Saarinen: Filosofia!, 2004, WSOY.; P.M. Senge: The Fifth Discipline, Currency Doubleday.

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin TU-53.1150, MS-C2197

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=TU-A1150

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Vaihtuvasisältöinen.

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot