Credits: 6

Schedule: 26.02.2019 - 02.04.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Marketta Majapuro

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Periodi IV (2018-2019), Otaniemi kampus
Periodi IV (2019-2020), Otaniemi kampus

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- hahmottaa digitaalisen disruption ja median murroksen merkityksen sekä tunnistaa digitaalisen viestinnän taustatekijöitä ja trendejä
- oivaltaa digitaalisen yhteistyön ja yhteisöllisen viestinnän merkityksen osana työn ja organisoitumisen tapojen muutoksia
- ymmärtää digitaalisen viestinnän ja median tekijöinä, jotka muokkaavat liiketoimintaa ja yhteiskuntaa sekä niiden valtasuhteita
- ymmärtää digitaalisen viestinnän strategisen roolin yritys- ja organisaatioviestinnässä ja tiedostaa viestinnän uusimpien käytäntöjen mahdollisuudet ja riskit taloudellisista, sosiaalisista ja eettisistä näkökulmista sekä eri intressiryhmien kannalta
- tuntee digitaalisen viestinnän ja median teorioita ja käsitteitä sekä pystyy analysoimaan kriittisesti, tuoretta tutkimusta hyödyntäen mm. sidosryhmäsuhteita, rekrytointia sekä kriisien ja maineen hallintaa eri medioissa
- osaa työskennellä virtuaalitiimissä sekä muuten soveltaa digitaalisia alustoja ja medioita kuten wikejä, blogeja, podcasteja tai videoita ennakkoluulottomasti ja tilanteeseen sopivalla tavalla.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla perehdytään digitaalisen median tuomiin muutoksiin ja seurauksiin monista näkökulmista tavoitteena hahmottaa kokonaiskuva ja laajoja trendejä. Lisäksi kurssi perehdyttää viestinnän merkitykseen kuluttajan kaikkikanavaisella ostopolulla. Kurssilla tutustutaan alan ajankohtaisiin ilmiöihin ja lähestymistapoihin – keskeisiä teemoja ovat mm. alustatalouden ja datan jakamisen merkitys, sosiaalisen median kanavat yrityskäytössä ja sosiaalisen median ROI, vuorovaikutteiset sidosryhmäsuhteet, maineen rakentaminen digitaalisilla areenoilla ja negatiivisen viraalin vaikutus yrityksen osakkeen arvostukseen sekä digitaalinen rekrytointiviestintä. Kurssilla pyritään yhteisölliseen tiedontuottamiseen digitaalista mediaa luovasti hyödyntäen.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Luennot
2. Digitaalista mediaa hyödyntävät tiimi- ja yksilötehtävät
3. Kurssin lopputyö

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus 24 h
Tehtävät 136 h; noin 50 % tiimitöitä ja 50 % yksilötehtäviä
Yhteensä 160 h, 6 op

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=77C03000

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ei ennakkovaatimuksia

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 (hylätty) - 5 (erinomainen)

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi toteutetaan osittain verkko-opiskeluna. Kurssin aloitustapaaminen on 24.2.2020 ja läsnäolo luennolla on pakollinen.

Kurssille otetaan enintään 80 opiskelijaa.

Description

Registration and further information