Credits: 5

Schedule: 03.06.2019 - 14.08.2019

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II (syksy)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuasi osaat kirjoittaa pieniä tietokoneohjelmia esimerkiksi insinööritehtävissä tarvittaviin laskentasovelluksiin ja pienten tietomäärien muokkaamiseen. Ymmärrät myös muiden kirjoittamia vastaavia ohjelmia.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lausekielinen ohjelmointi Python-kielen avulla, rakenteinen ohjelmointi, ohjelmistosuunnittelun alkeet, perustietorakenteet. Hyvä ohjelmointityyli.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, pakolliset harjoitustehtävät ja tentti.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Molemmat osasuoritukset (tentti ja harjoitustehtävät) arvostellaan asteikolla 0-5. Jos vähintään toisen osasuorituksen arvosana on 0, kurssin kokonaisarvosanaksi tulee 0 (hylätty). Muussa tapauksessa kurssin kokonaisarvosanaksi tulee harjoitustehtäväarvosanan ja tenttiarvosanan keskiarvo. Keskiarvon mahdolliset puolet numerot pyöristetään ylöspäin.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot 20 h, itsenäinen opiskelu ja harjoitustehtävien tekeminen 93 h, tenttiin valmistautuminen ja osallistuminen 20 h.

Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

Kesäkurssilla ei ole luentoja. Yhden harjoitustehtäväkierroksen tekemiseen on suunniteltu käytettävän keskimäärin 7-8 tuntia, harjoitustehtäväkierroksia on 9.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opetusmoniste.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi korvaa kurssit CSE-A1111, T-106.1206 ja T-106.1208.

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tietokoneen ja yleisimpien sovellusten (esim. sähköposti) peruskäyttötaito. Ei esitietovaatimuksia ohjelmoinnista.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Details on the schedule (applies in this implementation): Katso kurssin kotisivulta.

Description

Registration and further information