Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi osaat kirjoittaa pieniä tietokoneohjelmia esimerkiksi insinööritehtävissä tarvittaviin laskentasovelluksiin ja pienten tietomäärien muokkaamiseen. Ymmärrät myös muiden kirjoittamia vastaavia ohjelmia.

Laajuus: 5

Aikataulu: 03.06.2019 - 14.08.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Kerttu Pollari-Malmi, Sanna Suoranta

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Sanna Suoranta

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Lausekielinen ohjelmointi Python-kielen avulla, rakenteinen ohjelmointi, ohjelmistosuunnittelun alkeet, perustietorakenteet. Hyvä ohjelmointityyli.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, pakolliset harjoitustehtävät ja tentti.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Molemmat osasuoritukset (tentti ja harjoitustehtävät) arvostellaan asteikolla 0-5. Jos vähintään toisen osasuorituksen arvosana on 0, kurssin kokonaisarvosanaksi tulee 0 (hylätty). Muussa tapauksessa kurssin kokonaisarvosanaksi tulee harjoitustehtäväarvosanan ja tenttiarvosanan keskiarvo. Keskiarvon mahdolliset puolet numerot pyöristetään ylöspäin.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot 20 h, itsenäinen opiskelu ja harjoitustehtävien tekeminen 93 h, tenttiin valmistautuminen ja osallistuminen 20 h.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kesäkurssilla ei ole luentoja. Yhden harjoitustehtäväkierroksen tekemiseen on suunniteltu käytettävän keskimäärin 7-8 tuntia, harjoitustehtäväkierroksia on 9.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opetusmoniste.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tietokoneen ja yleisimpien sovellusten (esim. sähköposti) peruskäyttötaito. Ei esitietovaatimuksia ohjelmoinnista.

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu

Description

Registration and further information