Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

After the course the doctoral candidates will identify some issues that are important to research work and being a doctoral candidate at Aalto University.

Laajuus: 2

Aikataulu: 03.09.2020 - 04.09.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Ari Sihvola, Vesa Välimäki

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Ari Sihvola, Vesa Välimäki

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Teaching language: English

Languages of study attainment: English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  The course introduces some basic knowledge and skills that are valuable in doctoral studies and research work.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Assignments and active participation in the seminars

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  2 cr = 54 h:
  Seminars 21 h
  Assignments, group and independent work 33 h

  3 cr = 81 h:
  Seminars 21 h
  Assignments, group and independent work 60 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  See the MyCourses space of the course

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Replaces courses ELEC-L0901 Introduction to Doctoral Studies 3 cr and ELEC-0.9902 Introduction to doctoral studies 2 cr

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information