Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Perusteet: Tila 2 syventää ensimmäisen vuoden Perusteet -kursseilla opittua yleisnäkemystä arkkitehtuurista taiteen ja tekniikan lajina. Harjoitustehtävissä opitaan suunnittelun funktionaalisia, teknisiä, maisemallisia ja ekologisia aineksia.

Laajuus: 4

Aikataulu: 28.10.2020 - 11.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Jenni Reuter, Jenni Reuter, Tuomas Siitonen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jenni Reuter, Jenni Reuter, Tuomas Siitonen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Perusteet: Tila 2 jatkaa arkkitehtuurin taiteenlajin ja ammattitaidon perustana olevien ilmiöiden, tietojen ja taitojen kartoitusta.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot ja ohjatut harjoitukset; osallistuminen viikkoharjoituksiin, seminaareihin sekä väli- ja loppukritiikkeihin. 

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  42 h ohjattua työskentelyä, 66 h itsenäistä työskentelyä

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Oppimateriaali, tehtävänannot ja niiden arviointikriteerit löytyvät kurssin kotisivulta.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ARK-A1504, osan opintojaksosta A-60.1119 (syksy)

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt