Topic outline

 • Tila 2 -kurssilla perehdytään yhden perheen asuinrakennuksen problematiikkaan. 

  Kurssin alkupuolella tutustutaan annettuun esimerkkitaloon ja mallinnetaan se 3D-ohjelmassa. Lisäksi perehdymme asumisen rituaaleihin esimerkkitalossa ja analysoimme rakennusta ja rakennuspaikkaa.

  Kurssin jälkimmäisellä puoliskolla lähdetään olemassaolevasta paikasta liikkeelle, tehdään siitä analyysi ja pohditaan, millaiset lähtökohdat paikka tarjoaa suunnitelmalle. Lopuksi tehdään nopeana sormiharjoituksena suunnittelutehtävä.

  Kurssilla tehdään kaksi tehtäväkokonaisuutta:


  Analyysivaihe

  • 1A: 3D-malli pientalosta yksilötyönä

  • 1B: graafinen analyysi pientalosta (tehdään annettuun pohjaan Indesignissa, sivupohja ja ohje löytyy MyCoursesista kurssin sivulta kohdasta Materials) yksilötyönä


  Prosessivaihe

  • 2A: maastotutkielma ryhmätyönä

  • 2B: rakennuksen massoittelu- ja sijoitusluonnoksia yksilötyönä


  OHJAAJAT

  Professori Jenni Reuter, yliopisto-opettaja Tuomas Siitonen 

  Tuntiopettajat Iris Andersson, Leo Lindroos, Arto Ollila

  Opiskelija-assistentti Aino Hukkanen


  OHJAUSKÄYTÄNNÖT

  Kurssi toteutetaan etäopetuksena Zoom-alustalla pääasiassa neljässä pienryhmässä. Ohjausvuorot varataan etukäteen Google Sheetin avulla: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14OQeAZGkU5hpsP_0DOotDjNhMwq2iYTEf6qv92LTv5g/edit?usp=sharing

  Analyysivaiheen ajan pienryhmät pysyvät samoina. Prosessivaiheessa ohjausta voi ottaa haluamaltaan opettajalta.

  Pysyvät ohjauslinkit:

  Ryhmä 1: Iris Andersson: https://aalto.zoom.us/j/65798135258

  Ryhmä 2: Leo Lindroos: https://aalto.zoom.us/my/leolindroos

  Ryhmä 3: Arto Ollila: https://aalto.zoom.us/j/6653741275 

  Ryhmä 4: Tuomas Siitonen: https://aalto.zoom.us/j/2741021648

  Jenni Reuter (Ryhmä 4 läpikäynti 20.11.): https://aalto.zoom.us/j/5429371509


  KURSSIAIKATAULU

  28.10. tehtävänanto, opettajaesittelyt, esimerkkitalojen jako

  30.10. Harjoitukset yhteisenä keskustelutilaisuutena pienryhmissä 9:15–

  4.11. Keskustelua mallinnoksesta 9:15–9:45. Ohjausta harjoituksissa (analyysivaihe), ajanvaraus etukäteen Google Sheetsissä

  6.11. Keskustelua mallinnoksesta 9:15–9:45. Ohjausta harjoituksissa (analyysivaihe), ajanvaraus etukäteen Google Sheetsissä

  11.11. Keskustelua mallinnoksesta 9:15–9:45. Ohjausta harjoituksissa (analyysivaihe), ajanvaraus etukäteen Google Sheetsissä

  13.11. Ohjausta harjoituksissa (analyysivaihe), ajanvaraus etukäteen Google Sheetsissä

  18.11. Ohjausta harjoituksissa (analyysivaihe), ajanvaraus etukäteen Google Sheetsissä

  20.11. Analyysivaiheen läpikäynti (ryhmäjako ilmoitetaan erikseen)

  25.11. Prosessivaiheen tehtävänanto klo 9.15, jonka jälkeen tuntiopettajat kertovat demoissa oman työskentelynsä kautta, miten he lähtevät tilaohjelmasta ja rakennuspaikasta liikkeelle.  Linkki https://aalto.zoom.us/j/2741021648

  27.11. Tonttikäynnit itsenäisesti

  2.12. Harjoitukset yhteisenä keskustelutilaisuutena pienryhmissä

  4.12. Ohjausta harjoituksissa (prosessivaihe), ajanvaraus etukäteen Google Sheetsissä

  9.12. Ohjausta harjoituksissa (prosessivaihe), ajanvaraus etukäteen Google Sheetsissä

  11.12. Prosessivaiheen läpikäynti (ryhmäjako ilmoitetaan erikseen)


  LAAJUUS 

  4 op, 108 h (42 h ohjausta, 66 h itsenäistä työskentelyä). Luennot ovat erillinen kurssi, (ARK-C1501 Arkkitehtuurin perusteet, luentokurssi), mutta liittyvät sisällöltään tähän kurssiin.


  ARVOSTELU

  Arvostelussa kiinnitetään huomiota havainnollisuuteen, tarkoituksenmukaisuuteen ja huolellisuuteen. Mallissa painotetaan erityisesti huolellisuuteen sekä analyysitehtävissä analysoinnin perusteellisuuteen ja selkeyteen niin visuaalisesti, sanallisesti kuin suullisesti. Prosessitehtävässä painottuvat kyvyt tuottaa vaihtoehtoja ja punnita niiden eroja.

  Kurssista ei anneta numeroarvosanaa.