Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Perusteet: Synteesi syventää edelleen yleisnäkemystä arkkitehtuurista taiteen ja tekniikan lajina. Harjoitustehtävissä opitaan suunnittelun funktionaalisia, teknisiä, maisemallisia ja ekologisia aineksia. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa yhdistellä aiemmilla arkkitehtuurin perusteiden ja rakennusopin kursseilla opittuja tietoja ja taitoja. Opiskelija ymmärtää rakenteiden, materiaalien ja detaljien roolin osana arkkitehtonista kokonaisuutta.

Laajuus: 11

Aikataulu: 11.01.2021 - 16.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Elina Koivisto, Elina Koivisto, Matti Kuittinen, Kimmo Lintula, Kimmo Lintula, Jenni Reuter, Jenni Reuter, Tuomas Siitonen, Niko Sirola, Niko Sirola, Mikko Summanen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Elina Koivisto, Elina Koivisto, Matti Kuittinen, Kimmo Lintula, Kimmo Lintula, Jenni Reuter, Jenni Reuter, Tuomas Siitonen, Niko Sirola, Niko Sirola, Mikko Summanen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Perusteet: Synteesi jatkaa arkkitehtuurin taiteenlajin ja ammattitaidon perustana olevien ilmiöiden, tietojen ja taitojen kartoitusta.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssiarvosana määräytyy harjoitustöiden arvostelun mukaan. Harjoitustöistä saa arvosanan sekä suullisen palautteen palautetilaisuudessa. Harjoitustyöt ja kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty 2020-2021 ja 0-5 asteikolla 2021-2022.

   

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa kontaktiopetuksessa.

   

  Luennot 14h + reflektio 14h

  Harjoitustyö 269h

  • 84h kontaktiopetusta

  • 185h itsenäistä työskentelyä

  Yhteensä 297h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Materiaali kurssin kotisivulla, annetaan kurssin aikana

   

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ARK-C0004 Perusteet: Synteesi; A-9.1115 syksyn harjoitustyö, ARK-A3503, ARK-A1505, , korvaa osan opintojaksosta A-60.1119 (kevät)

   

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Perusteet: Voima, Perusteet: Tila 1, Perusteet: Paikka 1, Perusteet: Tila 2, Perusteet: Aine 1, Perusteet: Aine 2, Basics: Digital Storytelling tai näiden korvaamat kurssit