Topic outline

 • General

  Arkkitehtuuri on rakentamisen taidetta. Hyvä arkkitehtuuri syntyy kyvystä ymmärtää ihmisen, luonnonvoimien, materiaalien sekä tekniikan välisiä suhteita ja tarpeita; kyvystä luoda näistä ihmisen mittakaavaista ympäristöä.


  Synteesi-kurssi avaa näkökulmia arkkitehtuuriin neljästä lähtökohdasta: 

  RAKENNE, TOIMINTA, MATERIAALI ja DETALJI. 


  Kurssi koostuu neljästä osakokonaisuudesta. Opintojakson jälkeen opiskelija on perehtynyt asiakkaan kanssa toimimiseen, paikan antamien lähtökohtien hyödyntämiseen, toiminnallisuuteen, eri rakennusmateriaalien teknisiin ja arkkitehtonisiin ominaisuuksiin, materiaalin valintaan ja käytön soveltamiseen sekä detaljien suunnitteluun. Kestävän kehityksen huomioinen suunnittelussa on osa jokaista osatehtävää.


  Kurssi toteutetaan toisen vuosikurssin opiskelijoille. Kurssi korvaa Arkkitehtuurin perusteidenkurssin 2B ARK-A1505 ja Rakennusopin perusteiden kurssin 2B ARK-A3503. Vain toisen oppituolin osuuden suorittamisesta pitää keskustella opettajien kanssa. Huom. kurssin esitietovaatimuksena on Tila 2 -kurssilla syksyllä tehty rakennuspaikan analyysi. Jos et ole suorittanut ko. kurssia, paikka-analyysi tulee tehdä Toiminta-jakson alkuun mennessä. Ohje löytyy Mycoursesista.


  ARKKITEHTUURIN PERUSTEET

  Professori Jenni Reuter

  Yliopisto-opettaja Tuomas Siitonen

  Tuntiopettajat Iris Andersson, Leo Lindroos ja Arto Ollila

  Oppilasassistentti Eeva Rosenqvist


  RAKENNUSOPIN PERUSTEET

  Professori Kimmo Lintula

  Yliopisto-opettaja Elina Koivisto

  Tuntiopettajat Mikko Liski, Edgars Racins ja Paul Thynell

  Oppilasassistentti Henna Seppälä


  KESTÄVÄ RAKENTAMINEN

  Professori Matti Kuittinen


  Kurssilla suunnitellaan valitulle taiteilijalle yhdelle tontille enintään 200 m2 kokoinen asuintalo, jossa on työtila. Tontit sijaitsevat Helsingin Lauttasaaressa. Kurssi koostuu osakokonaisuuksista, joiden avulla tehtävää lähestytään eri näkökulmista (konteksti, toiminta, rakenne, materiaali, detalji). Lopullinen suunnitelma syntyy näiden synteesinä.


  Taiteilijat tänä vuonna ovat 

  • Meeri Koutaniemi, Pyrinnönmäen tontti, vastuuopettajat Leo ja Mikko 

  • Jani Leinonen, Vattuniemenkadun tontti, vastuuopettajat Arto ja Paul

  • Sami Havia, Taivaanvuohentien tontti, vastuuopettajat Iris ja Edgars


  Opiskelijat saavat valita asiakkaansa siten, että jokaiselle taiteilijalle suunnittelee yhtä suuri ryhmä opiskelijoita. Työtä pitää näyttää vastuuopettajille kerran joka osatehtävän yhteydessä. Muuten ohjausta voi ja kannattaa ottaa vapaasti kaikilta opettajilta.


  Arvosteluperusteet:

  Arkkitehtoninen kokonaisote, suhde paikkaan, toiminnallisuus, rakenteellinen johdonmukaisuus, kestävyys, innovatiivinen materiaalin käyttö, detaljointi, esitystapa ja oppimisprosessi.


  AIKATAULU:

  Tehtävänanto+taiteiljaesittelyt ke 13.1. 9-12

  Tonttianalyysi tehty Tila2-kurssilla


  Rakenne 15.1.-22.1.

  Toiminta 27.1.-5.2.

  Välikritiikki ke 10.2. 9-12

  Materiaali 17.2.-26.2.

  Synteesi 3.3.-5.3.

  Detalji 10.3.-19.3.

  Viimeistely 24.3.-2.4.

  Palautus 1.4. klo 23.59 mennessä

  Loppukritiikit Jani Leinonen ke 7.4., Meeri Koutaniemi pe 9.4., Sami Havia ke 14.4. 9-12

  Detalji läpikäynti + palautteen kirjoitus 16.4.

  Jälkipalautuspäivät 23.4 ja 7.5


  ZOOM-LINKIT & OHJAUSAIKATAULUT LÖYTYVÄT TÄÄLTÄ