Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija on tutustunut itseensä suunnittelijana ja pohtinut oman ammatti-identiteettinsä muotoutumista. Sekä käynyt läpi omia työtapoja ja taitoja, jotka edistävät hyvinvoivana suunnittelijana kehittymistä.

Laajuus: 3

Aikataulu: 14.01.2021 - 25.02.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Laura Arpiainen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Laura Arpiainen, Sanni Saarimäki, Paula Sjöblom

Kurssin yhteystiedot (voimassa 11.12.2020-21.12.2112):

Paula Sjöblom, paula.sjoblom@aalto.fi, tavoitettavissa 4.1.2021 alkaen.

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin tavoitteena on oman itsetuntemuksen vahvistaminen. Työstämme yhdessä työtapoja ja taitoja, jotka edistävät hyvinvoivana suunnittelijana kehittymistä: epävarmuuden sietoa ja tunteiden säätelyä, oman suunnittelijaidentiteetin rakentamista, oman osaamisen tunnistamista ja kritiikin ja palautteen vastaanottamista sekä projektinhallintataitoja, kuten ajankäytön, aikaansaamisen ja ryhmässä toimisen taitoja.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  SUUNNITTELIJAKSI KASVAMASSA, 3 op. (ARK-C0012)

  Tervetuloa kaikki arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin opiskelijat Suunnittelijaksi kasvamassa – kurssille. Kurssin tavoitteena on opetella työtapoja tai taitoja, jotka edistävät hyvinvoivana suunnittelijana kehittymistä: epävarmuuden sietoa ja tunteiden säätelyä, oman suunnittelijaidentiteetin rakentamista, oman osaamisen tunnistamista, ja kritiikin ja palautteen vastaanottamista sekä projektinhallintataitoja, kuten ajankäytön, aikaansaamisen ja ryhmässä toimisen taitoja.

  Työtavat ja kurssin suorittaminen: Kurssilla on 6 x 3 h tapaamista (alustana Zoom), oman työskentelyn seurantatehtäviä sekä työelämässä toimivan arkkitehdin haastattelutehtävä. Kurssi suoritetaan olemalla läsnä kurssitapaamisissa, tekemällä kurssitehtävät ja koostamalla kurssitehtävistä Minä suunnittelija-portfolio. Huomiothan, että ennakkotehtävä tulee palauttaa jo ennen ensimmäistä tapaamista, viimeistään 13.1.2021 klo 18.00 mennessä.

  Kohderyhmä: Kurssi on avoin kaikille arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin opiskelijoille. Tapaamisten ajankohdat on suunniteltu sopimaan etenkin 3. vuosikurssin opiskelijoille. Kurssille otetaan 25 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. HUOM. kun ilmoittaudut kurssille, varmista että kurssiaikataulu sopii sinulle ja sinun on mahdollista osallistua kurssitapaamisiin ja tehdä kurssitehtävät kurssin aikana! Ilmoittautuminen on sitova.

  Kurssi järjestetään Zoom-alustalla.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Läsnäolo 5 / 6 lähiopetuskerralla ja kaikki kurssitehtävät palautettu.

  Kurssi arvoidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. 

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Hyväksytty / Hylätty

  Työtavat ja kurssin suorittaminen:
  Kurssilla on 6 x 3 h tapaamista (alustana Zoom), oman työskentelyn
  seurantatehtäviä sekä työelämässä toimivan arkkitehdin
  haastattelutehtävä. Kurssi suoritetaan olemalla läsnä vähintään viidellä tapaamiskerralla, tekemällä viikottaiset kurssitehtävät, ryhmätyönä toteutettava arkkitehdin haastattelu (ja sen esittely) ja koostamalla
  kurssitehtävistä Minä suunnittelijana-portfolio. Huomiothan, että ennakkotehtävä tulee palauttaa jo ennen ensimmäistä tapaamista, viimeistään 13.1.2021 klo 18.00 mennessä.


Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Lähiopetus: 6 x 3 h = 18h

  Itsenäinen työskentely: 63 h (pitää sisällään arkkitehtihaastattelun, kotitehtävien tekemisen sekä kurssiin liittyvän omakohtaisen pohdinnan ja ajattelutyön).

   

   

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Lähiopetus: 6 x 3 h = 18h + sen sulattelu ~ 18h

  Kurssiin orientoituminen, hallinto ym. 6h

  Tehtävät:

  Ennakkotehtävä 2h

  Tunnepäiväkirja 4h

  Oman osaamisen tunnistaminen 4h

  Ajankäytön seuranta 5h

  Minä ryhmässä opiskelijana 3h

  Arkkitehtihaastattelun suunnittelu 6h

  Arkkitehtihaastattelu 3h

  Arkkitehtihaastattelun esittely 6h

  Loppuportfolio, yhteenveto opitusta 6 h


PERUSTIETOJA

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ennakkotietovaatimuksia ei ole. Kurssi on suunnattu pääasiassa toisesta vuosikurssista alkaen.

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi järjestetään Zoom-alustalla. Huomiothan, että kurssilla on viikottaisia palautettavia tehtäviä.

  Ke 13.1.2021 klo 18.00 mennessä ennakkotehtävän palautus

  To 14.1.2021 klo 15.15-17.00 Suunnittelijan identiteetti

  To 21.1.2021 klo
  15.15-17.00 Suunnittelu ryhmässä

  To 28.1.2021 klo
  15.15-17.00 Suunnittelijan tunteet ja palautteen vastaanottaminen

  To 4.2.2021 klo
  15.15-17.00 Omien työtapojen suunnittelu 

  To 11.2.2021 klo 15.15-17.00 Oman osaamisen tunnistaminen

  To 18.2.2021 klo
  15.15-17.00 Arkkitehtihaastattelujen purku

  To 25.2.2021 Minä
  suunnittelija-portfolion palauttaminen, ei tapaamista