Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

- Osaa käyttää keskeisiä tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä osana strategista suunnittelua

- Tunnistaa suunnittelun epävarmuustekijät ja tulevaisuutta koskevan tiedon rajallisuuden

- Kykenee arvioimaan suunnitelmien joustavuutta erilaisissa tulevaisuusvaihtoehdoissa  

Laajuus: 5

Aikataulu: 07.09.2020 - 19.10.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Hossam Hewidy

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Hossam Hewidy

Kurssin yhteystiedot (voimassa 03.08.2020-21.12.2112):

Kurssin henkilökunta

olli.metso@muuan.fi, tutor

charlotte.nyholm@gmail.com,  tutor

ikonen@avarrus.fi, tutor

vilma.autio@trearchitecture.fi, tutor

linnea.westerlund@aalto.fi;  YKS oppilasassistentti

hossam.hewidy@aalto.fi, YKS lehtori, vastuuopettaja

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tulevaisuuden teknologiset ja yhteiskunnalliset muutokset yhdyskunta-, ja kaupunkisuunnittelun haasteina. 

  Asumisen, työn ja palveluiden uudet tilalliset kytkennät.

  Virtualisoitumisen vaikutukset työhön ja sosiaaliseen elämään.

  Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

   

  Ryhmissä keskustellaan ja tutkitaan kaupunkien kestävyyden perusperiaatteita kirjallisuudesta ja ammatillisesta soveltamisesta. Päätehtävänä on tukea tulevaisuuden kehitys manifesti vuodelle 2050 (Reliance Urban Planning Manifesto 2050).

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Seminaarit ja harjoitustyöt. Kurssiportfolio.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Tasks in Finnish will be published soon!

  A1 Crisis History and Resilience (1w) 10%

  A2 Theorising Resilience (1.5 w) 15%

  A3 Scenarios and Resilient development (2w) 20%

  A4 Resilient Development Manifesto (2w) 30%

  A5 Individual task: Portfolio 25%

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - Luennot ja niiden reflektointi 20 h

  - Harjoitustöiden tekeminen 60 h

  - Kirjallisuuteen perehtyminen 30 h

  - Esitelmän valmistelu ja pitäminen 15 h

  - Portfolion kirjoittaminen 28 h

  yht. 133 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Oppimateriaali ja oheismateriaali julkaistaan MyCourses:issa kurssin alussa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Literature will be posted soon!

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Vanhamuotoisessa tutkinnossa voi käyttää osana Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun perusmoduulia tai M-moduulia.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Ohjaus ja luennot järjestetään etäyhteydellä (Zoom). Loppuesitys19.10. järjestetään mahdollisuuksien mukaan paikan päällä tilassa R028/F101 klo 13.00-17.00. Jos kuka tahansa opetushenkilökunnasta tai opiskelijoista ilmoittaa kuuluvansa riskiryhmiin tai olevansa aktiivisesti tekemisissä riskiryhmiin kuuluvan henkilön kanssa, loppuesitys järjestetään niin ikään etäyhteyden avulla.