Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija  

- kykenee hakemaan luovia ratkaisuja suunnittelutehtävään annettujen reunaehtojen puitteissa

- kykenee havainnollistamaan ajatuksiaan, havaintojaan ja suunnitelmiaan

- kykenee toimimaan ryhmässä erilaisissa rooleissa

- tuntee yhdyskuntasuunnittelun keskeiset käsitteet sekä eri kaavatasot, niiden tekniset vaatimukset ja ohjausvaikutuksen ja näihin liittyvän lainsäädännön keskeiset osat.

Laajuus: 5

Aikataulu: 12.01.2021 - 13.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Hossam Hewidy

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Hossam Hewidy

Kurssin yhteystiedot (voimassa 28.12.2020-21.12.2112):

Kurssihenkilökunta:

Valtteri Heinonen (valtteri.heinonen@gmail.com)

Terhi Kuusisto (terhi.kuusisto@vantaa.fi)

Niilo Ikonen (ikonen@avarrus.fi)

Linda Wiksten (wiksten.linda@gmail.com)

Leena Holmila (lholmila@gmail.com)

Antti Mentula(antti.mentula@iki.fi)

Hossam Hewidy (hossam.hewidy@aalto.fi), vastuuopettaja

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kaupunkialueiden hyvän elinympäristön suunnitteluperiaatteet.

  Maankäytön suunnittelujärjestelmä.

  Asemakaavatasoinen suunnittelu.

  Yhdyskuntasuunnittelun kytkeytyminen läheisiin ammattialoihin.

   

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, seminaaritilaisuudet ja hyväksyttävästi suoritetut harjoitustyöt (Asemakaava).

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin harjoitustyöt:

  Harjoitustyö H1 - Valmistelevat työt 20%

  Harjoitustyö H2 - Aluetypologiat 10%

  Harjoitustyö H3 - Asemakaava 70%

  Tarkennetut arviointiperusteet (Arviointikaavake) 

   

   

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  harjoitustyöt 88 h

  luennot ja niiden reflektointi 12 + 12 h

  seminaari- ja kritiikkitilaisuudet 10 h

  harjoitustyöohjaus 4 h

  opinto- ja tutustumismatkat 7 h

  yht. 133 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Julkaistaan MyCourses:issa.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  A-36.1152, ARK-C5001 Kaupunki ja yhdyskunta 

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ARK-C5503 Kaupunkisuunnittelun perusteet 

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  15 Maanpäällinen elämä