Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija saa perusvalmiudet taiteiden alan tieto- ja viestintätekniikan käyttöön opinnoissaan.

Laajuus: 2

Aikataulu: 08.09.2020 - 14.09.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Christopher Bratton

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Liisa Hannula

Kurssin yhteystiedot (voimassa 18.08.2020-21.12.2112):

liisa.hannula@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Koulutusohjelmien kanssa sovitut välttämättömät ohjelmistot (tekstinkäsittely, kuvankäsittely, tekstin ja kuvan taittaminen)

  2. Yhteisöllisyys verkossa ja kehittyneet verkkopalvelut opiskelun apuna

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Covid19 pandemian vuoksi kurssi toteutetaan etäopetuksena. Kurssille luodaan Teams-alusta, jossa opiskelijat saavat yhteyden opettajaan kurssiohjelmaan merkittyjen kontaktiopetustuntien aikana. Opiskelu tapahtuu osin itsenäisesti verkossa olevia opetusvideoita hyödyntäen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin voi toteuttaa kahdella tavalla

  A) Koulutusohjelmittain järjestettävän intensiivikurssin käyminen ja kotitehtävän palauttaminen

  B) Edistyneille tarkoitettu itsenäinen suoritus verkkomateriaalia hyväksikäyttäen.

  Linkki verkkomateriaaliin ja itsenäisen suorittamisen ohjeet ja tehtävänanto löytyvät kurssin MyCourses-sivuilta ja kurssiesitteestä.

  Hyväksilukuhakemuksissa tulee ottaa huomioon, että useimpien muiden yliopistojen tieto- ja viestintätekniikan kurssit eivät ole sisällöltään sopivia hyväksilukuun. Hyväksilukuun vaaditaan kurssi/kurssit, joissa on käsitelty vähintään taitto-, tekstinkäsittely-, sekä kuvankäsittelyohjelmat.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetus 24h
  Itsenäinen työskentely 30h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Suora linkki kurssin verkko-oppimateriaaliin

  https://openlearning.aalto.fi/course/view.php?id=4

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  30005 Tieto- ja viestintätekniikan perusteet