Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
- kertoa keskeisistä keskusteluista, joita graafisen suunnittelun alalla on viime vuosikymmeninä käyty
- nimetä alalla toimivia, kriittiseen keskusteluun osallistuneita tekijöitä ja kirjoittajia
- arvioida eri keskustelujen vaikutusta alalla ja niiden merkitystä nykytilanteessa
- asettaa vastakkain eri näkökulmia
- analysoida lukemaansa sekä keskustelemalla että kirjoittamalla
- soveltaa lukemaansa tulevissa opinnoissa kuten kandidaatin opinnäytteessä.

Laajuus: 3

Aikataulu: 08.09.2020 - 02.03.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Arja Karhumaa

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Kiia Beilinson, Arja Karhumaa

Kurssin yhteystiedot (voimassa 21.08.2020-21.12.2112):

Vastuuopettaja Kiia Beilinson

kiia.beilinson@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi on pohja teoreettiselle työskentelylle ja kriittiselle ajattelulle visuaalisen viestinnän muotoilun parissa. Kurssilla luetaan, keskustellaan ja kirjoitetaan. Kriittinen ajattelu ilmenee määrittelynä, pohdintana, kyseenalaistamisena ja arvottamisena. Opiskelu tapahtuu opiskelijoiden muodostamissa pienryhmissä, joissa luetaan visuaalisen viestinnän alojen sisällä keskeisiksi muodostuneita tekstejä. Tekstien avulla hahmotetaan graafisen suunnittelun eri määrittelyitä, alan kehitystä ja siihen vaikuttaneita keskusteluita, ja arvioidaan näiden vaikutusta nykykenttään ja sen tulevaisuuteen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssitehtävät, läsnäolo ja aktiivisuus. Hyväksytty suoritus edellyttää vähintään 80 % läsnäoloa ja tehtävien hyväksyttyä suorittamista: kirjallinen alustus ja muistiinpano sekä lukupiiriryhmän loppuraportti. Kurssipalautteen antaminen on osa suoritusta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opiskelijan työtä yhteensä 81 h, josta
  Kontaktiopetus: 20 h
  Itsenäinen työskentely: 61 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Oppimateriaali esitellään kurssiesitteessä.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  -

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto