Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelija kvanttimekaniikan perusteisiin ja konsepteihin, sekä opettaa kuinka aineen ominaisuuksia voidaan selittää kvanttimekaniikan pohjalta. 

Laajuus: 5

Aikataulu: 01.03.2021 - 02.06.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Matti Raasakka, Markku Sopanen, Ilkka Tittonen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Matti Raasakka, Markku Sopanen, Ilkka Tittonen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 05.02.2021-21.12.2112):

Luentojen ja laskuharjoitusten ulkopuolella kurssin sisältöön ja järjestelyihin liittyvät yleiset kysymykset tulee ensisijaisesti toimittaa kurssin MyCourses-sivun keskustelupalstalle. Henkilökohtaiset kysymykset opettajalle sähköpostiin matti.raasakka@aalto.fi.

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Erityisen suhteellisuusteorian perusteet, Compton-sironta, valosähköinen ilmiö, de Broglie aallonpituus, Planckin fotonihypoteesi, kvanttimekaniikan perusteet, atomien kvanttirakenne, elektronin spin ja johdatusta kvantti-informatiikkaan.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Harjoitukset, välikokeet ja kurssipalautteen antaminen.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetus: 56 h. Itsenäinen opiskelu: 73 h.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Randy Harris: Modern Physics (Pearson), pyritään pitämään saatavilla myös e-kirjana.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  S-129.1031

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Välttämättömät esitiedot: ELEC-A3110 Mekaniikka ja ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi, tai vastaavat tiedot ja taidot.

  Suositeltavat esitiedot: ELEC-C4140 Kenttäteoria, ELEC-A7200 Signaalit ja järjestelmät, MS-C1420 Fourier-analyysi, MS-A0502 Todennäköisyyslaskenta ja tilastotiede, tai vastaavat tiedot ja taidot.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja