Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen osaat soveltaa matemaattisia työkaluja, kuten z-muunnosta, suotimen analysointiin. Osaat ratkaista suotimen puuttuvat yhdenmukaiset esitystavat tuntemalla joko impulssivasteen, differenssiyhtälön tai siirtofunktion. Osaat ohjelmoida Matlab-ohjelmistolla halutunlaisen suotimen ja suodattaa sillä äänisignaalista häiriötaajuuksia pois. Tunnistat ongelmia, jotka tulevat vastaan, kun signaaleja suodatetaan todellisuudessa.

Laajuus: 5

Aikataulu: 01.03.2021 - 26.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Jari Miettinen, Jorma Skyttä

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jari Miettinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Digitaalisen suodatuksen perusteet: differenssiyhtälöt, siirtofunktiot, ja realisaatiomuodot; digitaalisuodattimien suunnittelu: FIR- ja IIR-suodattimet.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Suoritus tehtävillä ja sähköisellä tentillä, tai paperitentillä ja harjoitustyöllä. Paperitenttiin voi osallistua, jos on palauttanut harjoitustyön ilmoitettuna ajankohtana ennen kyseistä tenttiä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, harjoitukset ja loppukoe n. 55 h, kotitehtävät ja itsenäinen opiskelu 78 h tai lopputentti 3 h, harjoitustyö ja itsenäinen opiskelu 76 h. Tenttiin tai loppukokeeseen osallistuminen on pakollista, muu vapaaehtoista.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssit T-61.3015 Digitaalinen signaalinkäsittely ja suodatus (5 op) ja T-61.3010 Digitaalinen signaalinkäsittely ja suodatus (6 op).

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ELEC-A7200 Signaalit ja järjestelmät tai vastaavat tiedot.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja