Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa projekteihin ja projektinhallintaan liittyvät peruskäsitteet ja työkalut. Hän osaa soveltaa tavoitteellisen ryhmätyöskentelyn menetelmiä monialaisissa ryhmissä ja ryhmätyön eri vaiheissa (ryhmän organisoituminen, tavoitteenasettelu, työsuunnitelman laadinta, aikataulutus, tehtävien jako, kommunikointi, toteutuksen seuranta ja dokumentointi). Opiskelija tunnistaa insinöörimäisen lähestymistavan ongelman ratkaisuun. Opiskelija osaa myös soveltaa projektin raportointi- ja esittelymenetelmiä.

Laajuus: 5

Aikataulu: 19.04.2021 - 28.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Panu Kiviluoma

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Panu Kiviluoma

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opintojen alkuvaiheeseen sijoittuva ryhmä- ja projektityötaitoja edistävä sekä yhteisöllisyyttä ja insinööri-identiteetin rakentamista tukeva kurssi. Opiskelijat toteuttavat ja raportoivat pienryhmissä projektin ENG-koulun edustamalta aihealueelta. Projektien teemat ja aihealueet vaihtelevat vuosittain. Kurssin päätteeksi ryhmät havainnollistavat ja esittelevät projektiensa tulokset.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Keskeisessä osassa opetusta on itsenäisesti ryhmässä tehtävä projektityö. Projektin etenemistä tuetaan keskeisesti projektityöskentelyyn ja projektin teemaan liittyvillä luennoilla sekä säännöllisillä ohjaustapaamisilla. Kurssin arvostelu pohjautuu projektin aikana suoritettaviin viikoittaisiin osatehtäviin sekä projektin tulosten esittelyyn. Ryhmän toiminnan arvioinnissa hyödynnetään itse- ja vertaisarviointimenetelmiä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Itsenäinen ryhmätyöskentely 100 h Luennot/lähiopetus 12-24 h Ohjaustapaamiset 3-6 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ilmoitetaan erikseen.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ENG-A1002 ARTS-ENG-Projekti 

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ei