Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa kokeellisiin menetelmiin liittyvät peruskäsitteet ja mittauksiin vaikuttavat tekijät

 • osaa laatia tutkimus- ja koesuunnitelman ja toteuttaa yksinkertaisen mittauksen käytännössä

 • osaa valita kokeelliseen tutkimukseen soveltuvat mittalaitteet ja -välineet sekä ohjelmistot ja arvioida niiden vaikutusta tuloksiin

 • osaa dokumentoida, raportoida ja esittää kokeellisen tutkimuksen tulokset

 • tunnistaa mittausten virhelähteet ja räikeät virheet mittaustuloksissa.

Laajuus: 5

Aikataulu: 11.09.2020 - 04.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Panu Kiviluoma

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Panu Kiviluoma

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi tarjoaa sekä käytännöllisen että teoreettisen perustan kone- ja rakennustekniikan mittauksiin ja mittalaitteisiin sekä kokeelliseen tutkimusmenetelmään. Laboratoriotyöt helpottavat rakenteiden ja järjestelmien käyttäytymisen sekä teoreettisten käsitteiden ymmärtämistä. Opiskelijoilla on mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa mittausjärjestelmiä yleisimpien fysikaalisten suureiden kuten voima, siirtymä, venymä, värähtely, lämpötila ja paine mittaamiseen. Kurssilla perehdytään myös mittaustulosten analysointimenetelmiin sekä tulosten esittämiseen ja tieteelliseen raportointiin. Kurssi sisältää laboratorioharjoituksia sekä pienryhmissä tehtävän kokeellisen tutkimusprojektin.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi sisältää luentoja, laboratorioharjoituksia sekä pienryhmissä tehtävän kokeellisen tutkimusprojektin. Arvioinnissa huomioidaan harjoitusaktiivisuus, laboratoriotyöskentely sekä tutkimusprojektin toteutus ja raportointi.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot 28 h (2 x 2h, yhteensä 7 luentoa)
  Harjoitukset 24 h (4 x 2 h, yhteensä 3 harjoitusta)
  Ryhmässä tehtävä harjoitustyö 50 h
  Itsenäinen työskentely 30 h

PERUSTIETOJA

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  12 Vastuullista kuluttamista

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information