Topic outline

  • Kurssin luennoilla käydään läpi kone- ja rakennustekniikan kokeelliseen tutkimukseen liittyvän mittaamisen peruskäsitteitä ja välineitä sekä kokeellisen tutkimuksen suunnittelun ja toteutuksen vaiheet. Laboratorioharjoituksissa on mahdollisuus käytännössä suorittaa yksinkertaisia mekaanisten suureiden mittauksia ja tutustua tietokonepohjaisen tiedonkeruun perusteisiin.

    Kurssin suoritus (hyv/hyl) koostuu ryhmässä (n. 3 hlöä) tehtävistä laboratorioharjoituksista ja tutkimusprojektista. Tutkimuksen aiheen ryhmä voi valita itse kunhan siihen sisältyy mittaamista, tiedonkeruuta ja tiedon analysointia.

    Tutkimusprojektin arviointikohteita ovat koesuunnitelma (ml. koesuunnitelmien vertaisarviointi ja esittäminen) sekä loppuraportti ja loppuesitys.

    COVID-19 -tapahtumien johdosta kurssin luennot tullaan syksyllä 2020 toteuttamaan näillä näkymin etäopetuksena. Laboratorioharjoitukset toteutetaan pienryhmissä laboratoriotiloissa K3-rakennuksessa.

    Alustava aikataulu, muutokset mahdollisia: