Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Osaat kertoa perustietoja työpaikasta ja yrityksestä sekä laatia yritysvierailuun liittyviä kirjallisia viestejä apuneuvoja hyväksi käyttäen. Osaat keskustella tutuista aiheista ja tehdä keskustelussa myös aloitteita. Havainnoit ja kokoat itsellesi tärkeätä tietoa sisällöltään ennustettavista teksteistä.

Laajuus: 3

Aikataulu: 08.09.2020 - 15.10.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Valeria Seraya-Rautaneva

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Valeria Seraya-Rautaneva

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Lähtötaso A2.2, tavoitetaso B1.1

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

suomi ja venäjä

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Työelämässä tavanomaisten viestintätilanteiden suullinen ja kirjallinen harjoittelu, kuullunymmärtämistä ja aitojen tilanteiden mallintamista, mm. yrityksen vieraiden vastaanottaminen. Hyvin yksinkertaisen yritysesittelyn harjoittelua.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa, aktiivista osallistumista oppitunneilla ja kotitehtävien tekemistä.
  Yhdistetty kirjallinen ja suullinen tentti
  Osasuoritusten vaikutus kokonaisarvosanaan ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Lähiopetus: 36 h

  2. Itsenäinen opiskelu: kirjalliset oppimistehtävät ja verkkotehtävät sekä luennoille ja tentteihin valmistautuminen 42 h

  3. Tentit (kirjallinen ja suullinen): 4 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ojanen, Sirkka-Liisa - Laurila-Hellman, Erja - Prokkola, Irina (2013) Sekret uspeha. Yrityksen viestintää. ISBN 978-952-60-5135-2, sekä verkkomateriaali ja kurssilla jaettava lisäaineisto

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssin LC-8133 Liike-elämän venäjää 3.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi LC-8544 Venäjä 4 tai vastaavat tiedot

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information