Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksen asiantuntijatyössä
 • tietää, miten voi viestiä tietoisesti positiivisen vuorovaikutuksen edistämiseksi
 • hallitsee vaikuttavan ja vakuuttavan esittämisen perusteet
 • osaa toimia rakentavasti erilaisissa neuvottelutilanteissa

Laajuus: 6

Aikataulu: 09.09.2020 - 16.10.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Christa Uusi-Rauva

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Pekka Pälli

Kurssin yhteystiedot (voimassa 14.08.2020-21.12.2112):

Kurssin opettaja: Pekka Pälli. Opettajaan saa yhteyden sähköpostitse, pekka.palli(at)aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla perehdytään liike-elämän ammattilaisten keskeisiin taitoihin: viestintään, vuorovaikutukseen ja neuvotteluun sekä kasvokkain että digitaalisessa ympäristössä. Erityisesti keskitytään rakentavan ja kaksisuuntaisen vuorovaikutuksen lähtökohtiin työelämässä. Lisäksi opitaan tapoja viestiä onnistuneesti eri tilanteissa sekä johtajana, asiantuntijana että tiimin jäsenenä.

  Kurssilla opitaan tunnistamaan erilaisia viestintätapoja ja niiden vaikutuksia yhteistyöhön. Lisäksi harjoitellaan omien ideoiden vaikuttavaa ja vakuuttavaa esittämistä.

  Yksilö- ja ryhmäharjoitusten avulla kehitetään kykyä toimia rakentavasti työelämässä. Harjoitusten kautta kasvatetaan myös kykyä reagoida erilaisiin tilanteisiin joustavasti ja positiivisesti. Lisäksi harjoitukset kehittävät osallistujien konkreettisia tiimityötaitoja kuten kuuntelua, arvostusta ja toisten ideoiden laajentamista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.  

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Tarkemmat tiedot kurssin materiaaleista "Materiaalit" kohdassa, kurssin aikataulu sisältöineen kurssin etusivulla.


Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Osallistuminen opetukseen (pakollinen läsnäolo)

  Harjoitustyöt

  Tentti

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kaikki
  tehtävät quizeja lukuunottamatta arvioidaan arviointirubriikin avulla.
  Arviointiperusteet löytyvät "Tehtävät" -osiosta jokaisen tehtävän
  palautuslaatikosta.


Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  160 tuntia:

  Lähiopetus (pakollinen läsnäolo)

  Harjoitustyöt

  Itsenäinen työskentely

  Tentti

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Lähiopetus 36h

  Itsenäinen työskentely 74h

  Ryhmätyöskentely 50h


PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ilmoitetaan kurssiesitteessä.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Katso MyCourses-sivuston kohta "Materiaalit", jossa materiaalit saatavina elokuun loppuun mennessä.


Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa poistuvan kurssin 77A00300 Viestintä ja projektinhallinta. 

  Kurssi "Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustaidot" järjestetään samansisältöisenä kahdella eri koodilla. Opiskelija voi suorittaa vain toisen näistä kursseista. MNGT-A40003-koodinen kurssi on Aalto-kurssi, joka on tarkoitettu ensisijaisesti muille kuin Kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Koodin MNGT-A40001 toteutukset on kohdennettu ainoastaan Kauppakorkeakoulun opiskelijoille.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ei vaadittuja esitietoja.

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Weboodi.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi toteutetaan kokonaan etäopetuksena.


LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi on tarkoitettu vain Kauppakorkeakoulun kandidaattiopiskelijoille.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi toteutetaan kokonaan etäopetuksena.


Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Tarkempi aikataulu ja ohjelma kurssin etusivulla elokuun loppuun mennessä.