Topic outline

 • Kurssilla käydään läpi ja harjoitellaan työelämän keskeisiä viestintä- ja tiimityötaitoja kuten rakentavaa vuorovaikutusta, kuuntelua, statusilmaisua, toisten ideoiden laajentamista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, sekä vaikuttavan esiintymisen ja neuvottelutaidon perusteita.

  Kurssi järjestetään ns. "flipped classroom"-toteutuksena. Tämä tarkoittaa sitä, että olennainen osa kurssia on itsenäinen valmistautuminen ennen jokaista luentoa (lukemalla artikkeleita ja katsomalla kurssivideoita, jotka löydät luentokerroittain järjestettynä vasemman puolen palkista "kurssimateriaalit"). Nämä artikkelit ja videot korvaavat perinteisesti tunneilla olleet "luento-osuudet," joilla käytäisiin läpi teoriaa. Jokainen tapaaminen käytetään teorian läpikäymisen sijaan aktiviteetteihin, joilla harjoitellaan ja syvennetään itsenäisesti jo opiskeltua materiaalia.

  Lyhyt Zoom-luentojen etiketti: 1) Zoom-luennot ovat käyttäytymisetiketiltään mahdollisimman paljon normaalin luennon kaltaisia eli ollaan ajoissa, ollaan paikalla ja osallistutaan ohjeiden mukaan, 2) testaa että Zoom-sovelluksesi toimii (Zoom toimii myös verkkoselaimen kautta, mutta paremmin sovelluksena) hyvissä ajoin ennen luentoa, 3) voit saapua luennolle ajoissa, tällöin voit sulkea mikrofonisi ja videokuvasi (mute-toiminto Zoomissa), 4) luennon alettua pidä videoyhteytesi auki, mutta avaa mikrofonisi (ylimääräisten häiriöiden välttämiseksi) vain puhetilanteissa.

  • Alla on kurssin aikataulu, josta näet sekä mitä sinun tulee tehdä ennen jokaista tapaamista että mitä teemme luennolla. Huomaathan, että tunneilla ei käydä erikseen läpi luettavia artikkeleita ja katsottavia videoita. Nämä tulee siksi olla läpikäytynä ENNEN tuntia, jotta saat irti parhaan hyödyn kurssista.

   Kurssi on jaettu teemoihin viikoittain seuraavasti:

   • Viikko 1 (luentokerrat 1 ja 2): Viestinnän merkitys työyhteisössä, positiivisen vuorovaikutuksen lähtökohdat
   • Viikko 2 (luentokerrat 3 ja 4): Tuloksellisen tiimityön peruselementit
   • Viikko 3 (luentokerrat 5 ja 6): Statusilmaisu ja muu nonverbaali viestintä; tarinankerronta
   • Viikko 4 (luentokerrat 7 ja 8): Vaikuttava ja vakuuttava esiintyminen
   • Viikko 5 (luentokerrat 9 ja 10): Neuvottelutaidon perusteet
   • Viikko 6 (luentokerrat 11 ja 12): Opitun näyttäminen

   ___________________________________________________________________________
   KESKIVIIKKO 9.9. (luentokerta 1)

   Ennen tapaamista:

   • Katso luentokerta 1 videot (Kts. Kurssimateriaalit)
   • Käy läpi kurssin tehtävät ("Tehtävät"-palkki vasemmassa reunassa)

   Luennolla:

   • Tutustuminen ja ryhmäytyminen
   • Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen merkitys työyhteisössä ja asiantuntijatyössä
   • Yhteistyön ja luovuuden tyypilliset esteet

   ___________________________________________________________________________
   PERJANTAI 11.9. (luentokerta 2) 

   Ennen tapaamista:

   • Lue luentokerta 2 artikkelit (kts. Kurssimateriaalit)
   • Katso luentokerta 2 videot (kts. Kurssimateriaalit)
   • Valmistaudu Quiz 1:een (Tehtävä 4a; luentojen 1 ja 2 materiaalit)

   Luennolla:

   • Kuunteleminen ja hyväksyntä
   • Joo ja-viestintä positiivisen vuorovaikutuksen lähtökohtana
   • Quiz 1 (Tehtävä 4a; ohjeistus tekoajasta kurssilla)

   ___________________________________________________________________________
   KESKIVIIKKO 16.9. (luentokerta 3)

   Ennen tapaamista:

   • Lue luentokerta 3 artikkelit
   • Katso luentokerta 3 videot

   Luennolla:

    Onnistuneen tiimin luominen

    ___________________________________________________________________________

    PERJANTAI 18.9. (luentokerta 4)

    Ennen tapaamista:

    • Lue luentokerta 4 artikkelit
    • Katso luentokerta 4 videot
    • Valmistaudu Quiz 2:een (Tehtävä 4b; luentojen 3 ja 4 materiaalit)

     Luennolla:

     • Keinoja tiimityön edistämiseksi
     • Quiz 2 (Tehtävä 4b; ohjeistus tekoajasta kurssilla)
      ___________________________________________________________________________

      KESKIVIIKKO 23.9. (luentokerta 5)

      Ennen tapaamista:

      • Lue luentokerta 5 artikkelit
      • Katso luentokerta 5 videot
      • Palauta tehtävä 1a tiimin kanssa MyCoursesiin klo 9.00 mennessä

      Luennolla:

      Statusilmaisu ja muu nonverbaali viestintä

      ___________________________________________________________________________

      PERJANTAI 25.9. (luentokerta 6)

      Ennen tapaamista:

      • Lue luentokerta 6 artikkelit
      • Katso luentokerta 6 videot
      • Valmistaudu Quiz 3:een (Tehtävä 4c; luentojen 5 ja 6 materiaalit)

      Luennolla:

      • Tarinankerronta - tyypillisiä tarinan rakenteita
      • Quiz 3 (Tehtävä 4c; ohjeistus tekoajasta kurssilla)

      ___________________________________________________________________________

      KESKIVIIKKO 30.9. (luentokerta 7)

      Ennen tapaamista:

      • Lue luentokerta 7 artikkelit
      • Katso luentokerta 7 videot
      • Palauta tehtävä 2a: oppimispäiväkirja 1 MyCoursesiin klo 9.00 mennessä

      Luennolla:

      • Vaikuttava suullinen viestintä
      • Pitchaus

      ___________________________________________________________________________

      PERJANTAI 2.10. (luentokerta 8)

      Ennen tapaamista:

      • Palauta tehtävä 1b tiimin kanssa MyCoursesiin klo 13.00 mennessä

      Luennolla:

      • Tarinankerronta- ja pitchaushaasteen puoliaikacheck: ensimmäiset pitchit ideasta ja vertaispalautetta niistä (kts. tehtävänanto 1b)
      ___________________________________________________________________________

      KESKIVIIKKO 7.10. (luentokerta 10)

      Ennen tapaamista:

      • Lue luentokerta 9 artikkelit
      • Katso luentokerta 9 videot

      Luennolla:

      Neuvottelutaidon perusteet ja neuvotteluun valmistautuminen

      ___________________________________________________________________________

      PERJANTAI 9.10. (luentokerta 11)

      Ennen tapaamista:

      • Lue luentokerta 10 artikkelit
      • Katso luentokerta 10 videot
      • Valmistaudu Quiz 4:een (Tehtävä 4d; luentojen 7, 9 ja 10 materiaalit)

      Luennolla:

      • Neuvotteluharjoitus ja debriefing
      • Quiz 4 (Tehtävä 4d; ohjeistus tekoajasta kurssilla)
      ___________________________________________________________________________

      KESKIVIIKKO 14.10. (luentokerta 12)

      Ennen tapaamista:

      • Palauta tiimisi kanssa tehtävä 3 käsikirjoitus MyCoursesiin ennen tunnin alkua
      • Valmistautukaa pitämään tehtävä 3 esitys tunnilla

       Luennolla:

       Tehtävä 3 ryhmien esitykset ja keskustelu

       ___________________________________________________________________________

       PERJANTAI 16.10. (luentokerta 13)

       Ennen tapaamista:

       • Valmistaudu tiimisi kanssa pitämään tehtävä 1c pitch luennolla

       Luennolla:

       • Tehtävä 1c loppupitchit
       • Loppukeskustelu ja palaute

       ___________________________________________________________________________

       PERJANTAI 21.10.

       Palauta tehtävä 2b: oppimispäiväkirja 2 MyCoursesiin klo 20.00 mennessä     • Yhteenveto kurssin palautettavista tehtävistä

      Alla on lyhyt yhteenveto kurssin tehtävistä. Lisää tietoa ja tarkemmat ohjeet kustakin löydät tehtävien palautuslaatikoista tämän yhteenvedon alapuolelta.

      Jokainen tehtävä arvostellaan palautuslaatikosta löytyvän arviointirubriikin avulla. Tutustu kunkin tehtävän arviointiin ennen kuin alat tehdä tehtävää yksin tai ryhmäsi kanssa.

      Tehtävä 1 - Leffa- ja pitchaushaaste: 30% (ryhmätyö)

      Tehtävä 1:ssä harjoitellaan kurssin keskeisiä teemoja: tiimityön tekemistä, positiivista vuorovaikutusta, kuuntelua, hyväksyntää, yhteisten ideoiden laajentamista, sekä pitchaamista. Tehtävässä on kolme osatehtävää, joista kukin muodostaa 10% kurssin arvosanasta.

      Tehtävä 2 - Oppimispäiväkirja 2 kpl: 30% (yksilötyö)

      Tehtävä 2 antaa sinulle mahdollisuuden syventää omia vuorovaikutus- ja viestintätaitojasi reflektoinnin kautta. Kumpikin oppimispäiväkirjoista muodostaa 15% kurssin arvosanasta.

      Tehtävä 3 - Status- ja muu ilmaisu työelämän vuorovaikutustilanteissa: 20% (ryhmätyö)

      Tehtävä 3:ssa pääsette ryhmänne kanssa tekemään näkyväksi erilaisia työelämän haastavia vuorovaikutustilanteita liittyen kurssin keskeisiin teemoihin, tehtävä 1:ssä mainittujen lisäksi mm. statusilmaisuun liittyen. Tehtävässä on kaksi osatehtävää, joista kumpikin muodostaa 10% kurssin arvosanasta.

      Tehtävä 4 - Quiz 4 kpl: 20% (yksilötyö)

      Tehtävä 4 koostuu neljästä quizzistä, joilla testataan osallistujien ymmärrys kurssin materiaaleista (luettavat artikkelit ja katsottavat videot). Säännöllisten quizzien tarkoitus (yhden isomman tentin sijaan) on rytmittää materiaalien mielekästä opiskelua kurssin aikana siten, että opittuja asioita voidaan aina harjoitella ja syventää tapaamisissa. Kukin quizzeistä muodostaa 5% kurssin arvosanasta.