Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • tuntee tieteellisen tekstin keskeiset tekstilajipiirteet
 • ymmärtää tieteellisen argumentoinnin perusteet
 • osaa teknisen lähteisiin viittaamisen ja lähdeluettelon standardin
 • tuntee huolellisen asiatekstin kirjoittamisen periaatteet

Laajuus: 1

Aikataulu: 13.09.2020 - 05.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Pekka Pälli

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Pekka Pälli

Kurssin yhteystiedot (voimassa 13.08.2020-21.12.2112):

Kurssin opettajaan saa yhteyden sähköpostitse, pekka.palli@aalto.fi


Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi on hyväksytty/hylätty. Se suoritetaan kokonaan verkossa itseopiskeluna, tutustumalla kurssisivun materiaaleihin ja suorittamalla niiden perusteella laadittu Quiz-monivalintakysymystehtävä. Riittävä määrä oikeita vastauksia (60%) tuottaa arvosanan hyväksytty.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kaikki oppimateriaali on (syyskuun toisesta viikosta 2020 alkaen) kurssin verkkosivulla.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssin Yritystapaus 20A00601

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ei

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information