Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
- esittää lineaariset yhtälöryhmät matriisimuotoisina
- ratkaista matriisimuotoiset yhtälöryhmät Gaussin eliminaatiolla
- suorittaa matriisien peruslaskutoimitukset
- laskea neliömatriisin ominaisarvot
- ymmärtää matriisihajotelmien merkityksen.

Laajuus: 5

Aikataulu: 27.10.2020 - 08.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Harri Hakula

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: ruotsi

Suorituskielet: ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  vektorilaskentaa, matriisit ja yhtälösysteemit ja ominaisarvot.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  luennot, harjoitukset, välikokeet/tentti.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  24+24 (4+4).

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Yhdessä kurssin MS-A01XX Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 kanssa korvaa kurssit Mat-1.1010, Mat-1.1210, Mat-1.1310, Mat-1.1410, Mat-1.1510, Mat-1.1610, Mat-1.1710.

  Yhdessä joko kurssin MS-A01XX Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 tai kurssin MS-A04XX Diskreetin matematiikan perusteet kanssa korvaa kurssin Mat-1.1110.

  Voidaan korvata kursseilla MS-A00XX Matriisilaskenta.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  lukion matematiikka.

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information