Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssi antaa perusvalmiudet dynaamisten systeemien matemaattiseen mallintamiseen ja identifiointiin.

Laajuus: 5

Aikataulu: 10.09.2020 - 15.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Kai Virtanen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Kai Virtanen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Dynaamisten järjestelmien siirtofunktio- ja tilaesitysmallit ja mallintaminen; systeemiteoriaa. Dynaamisten järjestelmien identifiointi: epäparametriset menetelmät, herätteet ja koesuunnittelu, mallirakenteet, ennustevirhemenetelmät, parametrien estimointi, mallin rakenteen valinta, mallin validointi.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tentti, harjoitustyöt ja laskuharjoitukset. Kaksi tenttitehtävää voi korvata harjoitustöillä ja kaksi tenttitehtävää voi korvata aktiivisella osallistumisella laskuharjoituksiin.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Lähiopetus 48h, läsnäolo ei ole pakollista
  Itsenäinen työskentely 80h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  L. Ljung, T. Glad: Modeling of Dynamic Systems, Prentice Hall, 1994. Saatavissa myös ruotsinkielisenä, kustantaja Studentlitteratur

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Mat-2.4129 Systeemien identifiointi

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  MS-C2128 Prediction and Time Series Analysis

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information