Topic outline

 • Syksyn 2020 kurssin online-aloitusluento pidetään Zoom:ssa torstaina 10.9.2020 klo 12.15-14.00. Zoom-linkki

  https://aalto.zoom.us/j/69333409748


  Laajuus 5 op
  Opetusperiodi I - II
  Työmäärä toteutustavoittain Luento-opetus 24h (2)
  Laskuharjoitukset 24h (2)
  Harjoitustyöt 20h
  Itsenäinen työskentely 60h
  Osaamistavoitteet Kurssi antaa perusvalmiudet dynaamisten systeemien matemaattiseen mallintamiseen ja identifiointiin.
  Sisältö Dynaamisten järjestelmien siirtofunktio- ja tilaesitysmallit ja mallintaminen; systeemiteoriaa. Dynaamisten järjestelmien identifiointi: epäparametriset menetelmät, herätteet ja koesuunnittelu, mallirakenteet, ennustevirhemenetelmät, parametrien estimointi, mallin rakenteen valinta, mallin validointi.
  Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet Tentti, harjoitustyöt, kotitehtävät ja laskuharjoitukset. Tenttitehtäviä voi korvata kurssin aikana tehtävillä harjoitustöillä, kotitehtävillä ja aktiivisella osallistumisella laskuharjoituksiin. Kurssi on myös mahdollista suorittaa ilman tenttiä.
  Oppimateriaali

  Lennart Ljung ja Torkel Glad: Modeling of Dynamic Systems, Prentice-Hall 1994 tai Lennart Ljung ja Torkel Glad: Modelbygge och simulering, Studentlitteratur 1994 (sama kirja ruotsiksi) soveltuvin osin + luentomateriaali. Osia kirjasta Feedback Systems, Åström K.J. & Murray R.M., Princton University Press, 2014,  http://www.cds.caltech.edu/~murray/amwiki/index.php/Main_Page

  Kirjan "Modeling of Dynamic Systems" kopio on kurssiassistentilla. Kopiota voi lainata sopimalla asiasta lahkuharjoituksissa tai sähköpostitse.

  Esitiedot MS-C2128 Ennustaminen ja aikasarja-analyysi
  Opetuskieli FI. suomi
  Kurssin henkilökunta ja yhteystiedot

  Luennot: Professori Kai Virtanen, etunimi.sukunimi@aalto.fi.

  Laskuharjoitukset: DI Mikko Harju

  Vastaanottoajat

  Kai Virtanen: Sähköpostitse kai.virtanen@aalto.fi

  Mikko Harju: Laskuharjoitusten yhteydessä tai sähköpostitse mikko.harju@aalto.fi

  Lisätietoja

  Online-luennot torstaisin klo 12:15-14:00. Ensimmäinen luento to 10.9.2020. Luentojen Zoom-linkki https://aalto.zoom.us/j/69333409748

  Online-laskuharjoitukset perjantaisin klo 12:15-14:00. Ensimmäinen laskuharjoitus pe 11.9.2020. Laskuharjoitusten Zoom-linkki https://aalto.zoom.us/j/64012681242

  Kurssin suorittaminen: Kurssin voi suorittaa joko tentillä tai ilman tenttiä.

  Jos kurssi suoritetaan tentillä, voi osan tehtävistä korvata kurssin aikana tehtävillä harjoitustöillä (ks. Harjoitustyöt; maksimissa 12 tenttihyvityspistettä), kotitehtävillä ja aktiivisella osallistumisella laskuharjoituksiin (ks. Viikkoharjoitukset; maksimissa 12 tenttihyvityspistettä). Tentissä on kuusi tehtävää, jotka kukin arvostellaan asteikolla 0-6. Hyvityspisteillä korvataan automaattisesti ne tehtävät, joista opiskelija saa vähiten pistettä. Hyvityspisteet ovat voimassa kaikissa kurssin tenteissä ennen syksyn 2022 kurssin alkamista - kurssi luennoidaan seuraavan kerran syksyllä 2022.

  Jos kurssi suoritetaan ilman tenttiä, arvostelu perustuu ainoastaan harjoitustöihin, kotitehtäviin ja laskuharjoitukssin. Puolet kurssin kokonaispisteista tulee harjoitustöistä ja toinen puolikas laskuharjoituksista ja kotitehtävistä.