Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää

 • ympäristöoikeuden kokonaisuuden ja/tai sen tietyn osa-alueen lainsäädännön ja hallinnollisen päätöksenteon ja menettelyiden problematiikan pääpiirteet
 • kiinteistöliiketoiminnan kannalta keskeisimmät haasteet ja mahdollisuudet

Laajuus: 6

Aikataulu: 04.05.2021 - 31.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Ari Ekroos

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Ari Ekroos

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssillä käsitellään:

  • maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntöä
  • ympäristönsuojelulainsäädäntöä
  • luonnonsuojelulainsäädäntöä
  • vesilainsäädäntöä
  • ilmastolainsäädäntöä
  • hallinto-, hallintolainkäyttö- ja kuntalainsäädäntöä sekä perustuslakia
  • EU:n lainsäädäntökehikkoa

  Sisältö keskittyy ajankohtaisiin kysymyksiin.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  0-5 tai hyväksytty/hylätty

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  160 h (6 cr) Työmäärä toteutustavoittain kuvataan kurssiesitteessä.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ilmoitetaan MyCoursesissa ja luennoilla.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  REC-E1060 Business Environmental Law tai REC-E4020 Environmental Law

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä ja ympäristöoikeudellisesta sääntelystä.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  6 Puhdas vesi ja sanitaatio

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  13 Ilmastotekoja

  14 Vedenalainen elämä

  15 Maanpäällinen elämä

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information