Topic outline

 • General

  Kurssilla käsitellään ympäristöoikeuden ajankohtaisia lainsäädäntöhankkeita (esim. MRL:n uudistus, lunastuslain uudistaminen, ilmastolainsäädännön kehittäminen, luonnonsuojelulain uudistaminen, jne.) ja mahdollisesti tuoretta oikeuskäytäntöä (esim. ympäristönsuojelu ja investointihankkeet). Kurssi on tarkoitettu juridiikan ja erityisesti ympäristöoikeuden perustiedot omaaville. Kurssille kannattaa osallistua, jos nämä tiedot ovat hallussa esimerkiksi kurssin Institutions in Real Estate Economics tultua suoritetuksi tai perehtymällä muutoin ympäristölainsäädäntöön (esim. Kuusiniemi, Ekroos, Kumpula, Vihervuori: Ympäristöoikeuden pääpiirteet (2010) edes kursorisesti läpikäyty, jotta suurinpiirtein on käsitys tärkeimmistä laeista).

  Luennot Teamsissa, linkit tulevat myöhemmin.

  Kurssin alustava aikataulu:  - aihealueiden muutokset todennäköisiä

  Luennot ovat klo 9-12, tiistaisin ja keskiviikkoisin :

  Ti 4.5. Ympäristölainsäädäntö ja -hallinto uudistuu (toteutuneita ja tulossa olevia muutoksia), Ekroos

  Ke 5.5.. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen

  Ti 11.5. Maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö, lunastuslainsäädäntö

  Ke 12.5. Muita ajankohtaisia lainsäädäntöhankkeita

  Ti 18.5. Ilmastolainsäädäntö

  Ke 19.5. Jälkikäteisestä ympäristövastuusta

  Harjoitustehtävät

  - 3 harjoitustehtävää (ks. harjoitustehtävät)
  - suoritettava hyväksytysti
  - dead line 31.5. klo 9.

  Kurssitentti ma 31.5. klo 14 MYCOURSESISSA.

  Kurssin voi suorittaa myös kirja/aineistoreferaatilla. Ks. ohjeet täältä https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=15329. Kun ohjelman mukainen kurssin laajuus on 6 op, tulee tämä ottaa huomioon aineistoa valittaessa siten, että yhteissivumäärän tulee olla noin 800 sivua. Referaattia kirjoittaessa tulee ottaa huomioon lainsäädännön muutokset.

  (The Course can be done compiling a summary. See instructions: https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=15329.)