Topic outline

 • Kurssilla käsitellään ympäristöoikeuden ajankohtaisia lainsäädäntöhankkeita (esim. MRL:n uudistus, lunastuslain uudistaminen, ilmastolainsäädännön kehittäminen, luonnonsuojelulain uudistaminen, jne.) ja mahdollisesti tuoretta oikeuskäytäntöä (esim. ympäristönsuojelu ja investointihankkeet). Kurssi on tarkoitettu juridiikan ja erityisesti ympäristöoikeuden perustiedot omaaville. Kurssille kannattaa osallistua, jos nämä tiedot ovat hallussa esimerkiksi kurssin Institutions in Real Estate Economics tultua suoritetuksi tai perehtymällä muutoin ympäristölainsäädäntöön (esim. Kuusiniemi, Ekroos, Kumpula, Vihervuori: Ympäristöoikeuden pääpiirteet (2010) edes kursorisesti läpikäyty, jotta suurinpiirtein on käsitys tärkeimmistä laeista).

  Luennot Teamsissa, linkit tulevat myöhemmin.

  Kurssin alustava aikataulu:  - aihealueiden muutokset todennäköisiä

  Luennot ovat klo 9-12, tiistaisin ja keskiviikkoisin :

  Ti 4.5. Ympäristölainsäädäntö ja -hallinto uudistuu (toteutuneita ja tulossa olevia muutoksia), Ekroos

  Ke 5.5.. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen

  Ti 11.5. Maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö, lunastuslainsäädäntö

  Ke 12.5. Muita ajankohtaisia lainsäädäntöhankkeita

  Ti 18.5. Ilmastolainsäädäntö

  Ke 19.5. Jälkikäteisestä ympäristövastuusta

  Harjoitustehtävät

  - 3 harjoitustehtävää (ks. harjoitustehtävät)
  - suoritettava hyväksytysti
  - dead line 31.5. klo 9.

  Kurssitentti ma 31.5. klo 14 MYCOURSESISSA.

  Kurssin voi suorittaa myös kirja/aineistoreferaatilla. Ks. ohjeet täältä https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=15329. Kun ohjelman mukainen kurssin laajuus on 6 op, tulee tämä ottaa huomioon aineistoa valittaessa siten, että yhteissivumäärän tulee olla noin 800 sivua. Referaattia kirjoittaessa tulee ottaa huomioon lainsäädännön muutokset.

  (The Course can be done compiling a summary. See instructions: https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=15329.)


 • Tänne tulee luentoaineisto.

 • HARJOITUSTEHTÄVÄT

  Palautettava kolme tehtävää.
  Laajuus: enintään 4 sivua, vähintään 2 sivua

  Ilmastolainsäädäntö

  •Tutustu aineistoon ja laadi joltakin osa-alueelta kehittämisehdotuksia lainsäädännön uudistamiseksi, arvioi ehdotuksiasi
  •Esimerkkejä osa-alueista: yleinen ilmastolainsäädäntö (ilmastolaki), kaavoitus, uusiutuva energia (esim. Tuulivoima tai aurinkoenergia), liikenne, jne.

  Maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö
  •Tutustu aineistoon ja laadi perusteltu ehdotus maankäytön suunnittelutasoista ja sen suhteesta rakentamisen lupajärjestelmään – suunnittelutasojen tehtävät ja mikä merkitys tasolla on rakentamisen luvanvaraisuuteen ja luvanmyöntämisen edellytyksiin –
  •Voi olla myös pelkästään luvat tai suunnittelu

  Maankäyttö- ja rakennuslaki, aloiteoikeus, kaavoitusmonopoli ja kumppanuuskaavoitus
  •Pohdi aloiteoikeuden ja kumppanuuskaavoituksen toteuttamisen mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja suhteessa kaavoitusmonopoliin, arvioi taloudelliselta ja oikeudelliselta kannalta

  Oíkeuskäytännön analyysi (voi olla useampi case ja eri alueilta), ks. Kho.fi
  •Pari tuoretta ratkaisua: KHO 2021:53/yl.kaava, KHO 2021:51/tuuli, KHO 2021:24/maank.sop., KHO 2020:163/haju, KHO 2020:112/rak.suojelu, KHO 2020:111/lepakko, KHO 2020:59/tuuli, KHO 2020:56/tupakansavu
  •EUTI C-724/18 ja C-727/18 (“Airbnb” ja lupa)
  •Voit myös esittää lainsäädännön kehittämisajatuksia ratkaisujen pohjalta

  Joku muu omavalintainen ajankohtainen lainsäädäntöön liittyvä aihe

 • 3.2.2022 Tentti MyCoursesissa klo 16.30

  Tulee olla ilmoittautunut vuoden 2021 kurssille, jotta voi osallistua. Tarvittaessa yhteys Ari Ekroosiin (ari.ekroos@aalto.fi).

  21.12.2021 Tentti MyCoursesissa klo 16.30, jos on ilmoittautuneita.
  Ilmoittautuminen myös sähköpostilla ari.ekroos@aalto.fi

  Kurssitentti 31.5.2021 klo 14-17.

  Tänne tulevat myöhemmin linkit kurssitenttiin ja tenttitulokset.

  Jos tentin aikana tulee teknisiä ongelmia, voit olla minuun yhteydessä:

  - sähköpostilla: ari.ekroos@aalto.fi tai

  - tekstiviestillä 0503734893.