Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Maankäytön ja ympäristölainsäädännön rakenteiden hahmottaminen, eri lakien yhteyksien ymmärtäminen. Oikeudellisen tiedon lähteiden käsittelyn taidot ja oikeushierarkian (ympäristölainsäädäntö ja -viranomaiset) hahmottaminen. Rakennetun ympäristön käytännön tapausten käsittelyn taitoja oikeudellisesta näkökulmasta. Ympäristöjuridiikan rooli eri ammattikuvissa julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Laajuus: 5

Aikataulu: 01.03.2021 - 07.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Ari Ekroos

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Ari Ekroos

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ympäristölainsäädäntö rakennetun ympäristön suunnittelun oikeudellis-hallinnollisena viitekehyksenä (kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö, tielainsäädäntö, vesilainsäädäntö, luonnon- ja kulttuuriympäristön suojelulainsäädäntö, ympäristönsuojelulainsäädäntö); rakennetun ympäristön suunnittelun normiohjauksen perusteet erityisesti ilmasto- ja energiapolitiikan osalta; suunnittelujärjestelmien oikeudelliset ulottuvuudet ja suunnittelussa huomioitavan lainsäädännön tavoitteet ja reunaehdot.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, harjoitustyö, tentti. Arvosteluperusteet ilmoitetaan 1. luennolla.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ilmoitetaan 1. luennolla.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Maa-29.1330 Ympäristöoikeuden perusteet 2-3 op

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  6 Puhdas vesi ja sanitaatio

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  13 Ilmastotekoja

  14 Vedenalainen elämä

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information