Topic outline

 • Luennot (ma, ti, ke, klo 10-12), Teams, päiväkohtaiset linkit alla
  Kurssin opettajat: OTT, KTM Martti Häkkänen; OTT, prof. Ari Ekroos
  Klikkaa linkkiä ja osallistumisen pitäisi onnistua.

  LUENNOT ALOITETAAN 2.3. ALKAEN TASAN KELLO 10.00.

  Alustava ohjelma: (muutokset todennäköisiä)

  Ma 1.3. Kurssin sisältö ja vaatimukset. Säädösten synty ja soveltaminen, oikeudenalat, tuomioistuimet ja muutoksenhaku, Häkkänen
  Ti 2.3. Kiinteistöjärjestelmän ja omistusoikeuden kehitys, kiinteistön ulottuvuus ja rasitteet, yhteisomistus, Häkkänen
  Ke 3.3. Yksityisoikeuden perusteet. Kiinteistön taloudellinen hyödyntäminen, osa 1: kauppa. Tehtävän 1 antaminen, Häkkänen
  Ma 8.3. Kiinteistön taloudellinen hyödyntäminen, osa 2: vuokraus, panttaus. T1 purku ja T2 antaminen. Kiinteistötoimitukset, Häkkänen

  Ti 9.3. Julkisoikeuden perusteet (hyvä hallinto ym.), Ekroos
  Ke 10.3. Maankäytön suunnittelu, järjestelmä yms., Ekroos

  Ma 15.3. Maankäytön suunnittelu, järjestelmä ja menettely, yms., Ekroos
  Ti 16.3. Rakentamisoikeutta, luvat ja rakentaminen, Ekroos
  Ke 17.3. Maantiet, rautatiet, kadut; Ekroos
  Ma 22.3. Ympäristöluvat, Luonnonsuojelu; Ekroos
  Ti 23.3. Ilmasto-oikeutta; Ekroos
  Ke 24.3. Julkisoikeudellinen, yksityisoikeudellinen ja rikosoikeudelline ympäristövastuu; Ekroos

  Oppimateriaali

  Luentoaineisto.

  Kirjallisuus:

  Husa - Pohjalainen: Julkisen vallan oikeudelliset perusteet : Johdatus julkisoikeuteen (2014): s. 1-34.

  Jokela - Kartio - Ojanen: Maakaari (2010): s. 1- 61.

  Ekroos - Kumpula - Kuusiniemi - Vihervuori: Ympäristöoikeuden pääpiirteet (2010): s. 29-58, s. 89-114, s. 135-285, s. 289-331, s. 353-367, s. 371-488, s. 491-540, s. 543-629, s. 633-656. Teos luettavissa Talentumin verkkokirjahyllystä, johon on käyttöoikeus Aallon tunnuksilla. TEOSTA LUETTAESSA ON HUOMATTAVA, ETTÄ LAINSÄÄDÄNTÖÄ ON UUDISTETTU MERKITTÄVÄSTI.

  Lainsäädäntö:

  • Maakaari (540/1995)
  • Maanvuokralaki (258/1966)
  • Kiinteistönmuodostamislaki (554/1195)
  • Kiinteistörekisterilaki (392/1985)
  • Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)
  • Luonnonsuojelulaki (1096/1996)
  • Vesilaki (587/2011)
  • Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
  • Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017)
  • Hallintolaki (434/2003)
  • Ilmastolaki (609/2015)

  Lainsäädäntö löytyy Edilexistä (käytettävissä Aallon verkossa tai VPN-yhteydellä muualta) tai Finlexistä.


 • Pdf-tiedostot esityksistä lisätään tänne kurssin kuluessa.

 • Harjoitustehtävät alla. Tehtäviä on 4 ja niistä 3 tulee palauttaa.

  Harjoitustehtäviä ei arvostella, mutta ne tulee olla tehtynä, jotta voi saada kurssin hyväksysti suoritettua.

 • TENTTI TOTEUTETAAN MYCOURSESISSA

  21.12.2021 Tentti MyCoursesissa klo 16.30 alkaen, jos on ilmoittautuneita.

  Ilmoittautuminen myös sähköpostilla ari.ekroos@aalto.fi


  TENTTI 31.5.2021 KLO 14.00.

  Linkki tenttiin tulee tänne ennen tentin alkua.


  TENTTI 3.5.2021 KLO 9-12

  Linkki tenttiin tulee tänne ennen tentin alkua.


  MA 29.3.2021 KLO 9-12 (TULOKSET ALLA)

  Linkki tenttiin tulee tänne ennen tentin alkua.

  Jos tentin aikana tulee teknisiä ongelmia, voit olla minuun yhteydessä:

  - sähköpostilla: ari.ekroos@aalto.fi tai

  - tekstiviestillä 0503734893.

  Tentti tulee sisältämään 4 lyhyittä esseekysymyksiä, joista 3:een on vastattava. Kaikki 4 kysymystä on näkyvissä, mutta vain 3:een tulee vastata. (Jos on vastattu 4:ään, 3 ensimmäistä tulee arvosteluun.)

  Harjoitukset tulee olla tehtynä ennen tenttiä ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Harjoitustehtävät tulee tehdä, jotta voi saada kurssin suoritetuksi.

  MyCoursesissa järjestettäviin tentteihin ei tarvitse ilmoittautua WebOodissa. Kurssille ilmoittautuminen riittää.