Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa suunnittelutilanteen edellyttämiä analyysitarpeita
 • osaa jäsentää suunnittelutehtävää ja kehittää päättelytaitojaan analyysityön avulla
 • tunnistaa suunnittelun kompleksisen ja synteettisen luonteen
 • tunnistaa yhdyskuntasuunnittelun yhteiskunnallisia näkökulmia, ammatillisia toimintaympäristöjä ja intressiryhmiä
 • ymmärtää laajan ja monialaisen työn hallinnan ja koordinoinnin haasteita

Laajuus: 5

Aikataulu: 27.10.2020 - 08.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Jouni Ojala

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jouni Ojala

Kurssin yhteystiedot (voimassa 22.09.2020-21.12.2112):

Yhteydenotot sähköpostitse: jouni.ojala@aalto.fi ja etäopetustilaisuuksien yhteydessä

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Projektityö, joka sisältää eri näkökulmia yhdisteleviä tiedonhankinta- ja analyysitehtäviä. Projektityön avulla perehdytään rakennetun ympäristön liikenne- ja kiinteistöteknisten järjestelmien sekä kaavajärjestelmän välisiin kytkentöihin ja suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon välisiin suhteisiin.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luento-opetus, ohjattu ryhmäharjoitustyö, itsenäinen työskentely

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin
  loppuarvosana muodostuu ryhmätyön arvosanasta ja yksilöllisen panoksen arvioinnista, joka tehdään oppimispäiväkirjan ja vertaisarvioinnin avulla.
  Vertaisarviointi voi vaikuttaa loppuarvosanaan korottavasti tai alentavasti
  enintään arvosanan verran.  Ryhmätyön
  arvioinnissa otetaan huomioon ryhmän työskentely projektityön kaikissa vaiheissa, palautettavien osatehtävien ja loppuraportin monipuolinen laatu, johdonmukaisuus ja selkeys.

  Opettajat ja
  kurssiapulaiset ohjaavat ja antavat palautetta
  osatehtävistä. 

  Arvosteluun voi tutustua ja siitä voi valittaa lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen jouni.ojala@aalto.fi.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  luentoja 9 h

  harjoituksia 17 h

  itsenäinen työskentely ja reflektio 74 h

  ryhmätyöskentely 33 h

  yhteensä 133 h

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  luentoja 9 h

  harjoituksia 17 h

  itsenäinen työskentely ja reflektio 74 h

  ryhmätyöskentely 33 h

  yhteensä 133 h


PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ilmoitetaan kurssin alkaessa

   

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin MyCourses-työtilasta osiosta Materiaalit löytyvät kurssin opetussessioiden materiaalit, työskentelyohjeita ja projektitöiden kohdealueita koskevaa tietoa, osiosta Tehtävät projektityön päätehtävät, ryhmä- ja yksilötehtävät sekä viikottaisten osatehtävien tehtävänannot ja palautuskansiot. Materiaaleja ja tehtäviä päivitetään kurssin kuluessa.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ei esitietovaatimuksia

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi toteutetaan kokonaan etäopetuksena MyCourses-työtilan etusivulla esitettävällä tavalla.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  13 Ilmastotekoja

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi kuuluu insinööritieteiden kandidaatinohjelman RYM-pää- ja sivuaineen opintoihin. Suositeltava suoritusajankohta pääaineopintojen osalta 2. opiskeluvuosi

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi toteutetaan kokonaan etäopetuksena MyCourses-työtilan etusivulla esitettävällä tavalla.

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Opetussessiot tiistaisin klo 12-14 ja torstaisin klo 10-12 aikavälillä 27.10.-8.12.2020.