Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija oppii tunnistamaan, ymmärtämään ja kehittämään omia psyykkisiä ja kognitiivisia voimavarojaan sekä hyödyntämään niitä opiskelussa ja työelämässä. Kurssi antaa opiskelijalle valmiudet ymmärtää ja toteuttaa itseään paremmin. Kurssi soveltuu sekä kandi- että maisterivaiheen opiskelijoille.

Laajuus: 3

Aikataulu: 04.03.2021 - 27.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Jari Ylitalo

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jari Ylitalo

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin luennoilla ja harjoituksissa käsitellään henkilökohtaisia vahvuuksia, tavoitteiden asettamista ja saavuttamista, ajan ja muiden henkilökohtaisten resurssien hallintaa, oppimista, psyykkisiä kuormitustekijöitä ja niiden hallintaa, tunteiden vaikutusta ajatteluun ja toimintaan sekä sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, harjoitukset ja palautetilaisuus. Kurssilla on läsnäolovelvollisuus. Kurssin hyväksytty suoritus vaatii läsnäoloa 75 % opetuskerroista.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot ja kontaktiopetus 17-21 h, itsenäinen työskentely 60-64 h.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssin TU-53.1205 ja TU-53.1207.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ei esitietovaatimuksia

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  17 Yhteistyö ja kumppanuus

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information