Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on laajentaa ja moniulotteistaa osallistujien ajattelua ja kirjallista ilmaisua, antaa työvälineitä henkilökohtaisen henkisen muutoksen hallintaan, itsensä tuntemiseen ja luovaan vuorovaikutukseen sekä lisätä systeemiälyä koskevaa ymmärrystä.

Laajuus: 5

Aikataulu: 09.09.2020 - 25.11.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Esa Saarinen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Esa Saarinen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 25.08.2020-21.12.2112):

esa.saarinen@aalto.fi

Kurssin käytännön asioita hoitaa kurssiassistentti aapo.rainamo@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Perus- sekä jatko-opiskelijoille tarkoitettu vaihtuvasisältöinen seminaari, jossa paneudutaan luovan ongelmanratkaisun kysymyksiin eri metodisilla lähestymistavoilla.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi toteutetaan kokonaan Zoomissa. Tarkemmat ohjeet toteutuksesta toimitetaan kurssille valituille opiskelijoille.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Esitelmä, aktiivinen osallistuminen ja kirjalliset työt.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Arviointi: Hyväksytty/Hylätty

Työmäärä toteutustavoittain
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Zoom-istunnot ja niiden jatkotyöstö henkilökohtaisesti 48 t

  Kirjallisuuteen perehtyminen, esitelmän laatiminen ja kirjalliset työt 85,5 t

  yhteensä 133,5 t

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Ilmoitetaan hyväksytyille valinnan jälkeen.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssin TU-53.1160, TU-53.1162 ja MS-E2198.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  TU-A1150 Filosofia ja systeemiajattelu (V)

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  4 Hyvä koulutus

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Istunnot toteutetaan Zoomin kautta ja ovat klo 18-21 keskiviikkoisin 9.9.-14.10, 28.10, 11.11.

Description

Registration and further information